Foto: Sara Anne Warhuus

På siden finner du flere praktiske eksempler på hvordan kommuner og fylkeskommuner over hele landet har jobbet med funnene fra Ungdata-undersøkelsen. Du kan blant annet lese om hva Lyngen kommune i Troms har gjort for å forebygge utenforskap, hvordan Giske kommune i Møre og Romsdal har jobbet for å inkludere ungdommen i tolkningen av Ungdata-resultatene og hvordan bydel Østensjø i Oslo har gått fram for å opprette en digital møteplass for ungdom.

I tillegg til konkrete eksempler, finner du råd og tips fra våre fagfolk om forarbeid og forankring, formidling av resultatene, hvordan tall kan bli til tiltak og hvordan tallene i undersøkelsen kan tolkes og forstås.

Besøk siden her 

Publisert: 16. november 2022