Rusfag forside 2016 nr2Temaet i denne utgaven er brukermedvirkning, et aktuelt tema for både KoRus og de som mottar våre tjenester.

Les hele bladet her

Fornyet utgave

Rusfag har fornyet seg litt siden sist. Vi har gjort noen endringer i design, form og struktur for å gjøre bladet mer lettlest, men har beholdt den faglige tyngden på innholdet.

Kom gjerne med tilbakemeldinger hva som fungerer bra og hva som kunne ha vært bedre.

Rusfag blir gitt ut av Kompetansesenter rus (KoRus), som består av syv regionale kompetansesenter på rusfeltet. Tidligere utgaver finner du her: Rusfag

Publisert: 8. november 2016

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:59