Veiledning for å snakke med barn som er hjemme

Forsiden/Aktuelt/Veiledning for å snakke med barn som er hjemme

Veiledning for å snakke med barn som er hjemme

Skolen oppfordres til tett dialog med hjemmet. Noen barn kan trenge særskilt oppfølging. Noen barn er i risiko. Det beste tilbudet er rettet mot alle, men kan ha stor betydning for den enkelte. Spørsmålet blir: Hva sier vi, og hvordan gjør vi det?

På oppfordring fra en kommune har vi laget forslag til samtaleguider for skole og barnehage, en veiledning, og et forslag til rutine. Disse samtaleguidene må tilpasses kommunens behov og hva som er praktisk mulig. Lærere og andre fagpersoner bør inkluderes i arbeidet med å eventuelt innføre tettere kontakt med hjemmet og elevene.

Noen kommuner oppretter ”hjertetelefon”, foreldretelefon eller psykososial telefontjeneste for innbyggere som kan trenge noen å snakke med. En slik tjeneste vil kunne avlaste skolen i oppfølgingen av familier og barn med behov.

Et nyttig verktøy er Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. Den gir en klar anbefaling om at kommunen bør være proaktiv og aktivt ta kontakt med innbyggere som kan være særlig rammet av krisen. Veilederen oppfordrer også til bruk av Individuell plan for å samkjøre krise-oppfølgingen der to eller flere tjenester samarbeider.

Les også:

Noen barn har det tøffere enn andre akkurat nå

Hjelp til hjelperen

Publisert: 3. april 2020

Av |3. april 2020|Kategori: Aktuelt|