Jente som henger i ringerProgrammet «Barn i rusfamilier (BIR)» er utviklet hos Kompetansesenter rus – region Sør (Korus – Sør), Borgestadklinikken, og gjennomføres nå i flere regioner i landet.

Målsettingen med programmet er å heve kompetansen om tidlig innsats blant ansatte som kommer i kontakt med barn og unge som lever i familier med belastende rusmiddelbruk, og i andre risikoutsatte livs- og familiesituasjoner.

Kommuner i region sør kan nå søke

Det er nå mulig for nye kommuner i region sør å søke om deltakelse i programmet. Deltakelse er begrenset, og vi vil i løpet av våren 2017 velge ut prosjektkommune etter søknad.

Rett etter søknadsfristens utløp tar vi kontakt med kommunene for å avklare oppstartsmøte (som gjennomføres innen september 2017) og videre forløp. Gjennomføring av opplæring blir i 2018, med samlinger i januar og mars (for alle deltakerne), og en samling i april/mai (for ressursgruppen).

Oppfølging og implementering etter samlingene skjer etter avtale med hver enkelt kommune.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Hilde Jeanette Løberg

Søknadsfrist 06.april 2017

Last ned søknadsskjema her

Last ned invitasjon til BIR

Publisert: 17. februar 2017

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:58