I region sør arrangeres det samlinger fire ganger i året, to i Tønsberg og to i Kristiansand. Nettverkssamlingene tilbys til selvkost, og du kan velge hvor og når det passer å delta.

Du kan lese mer om alor nettverk her.

Et alor-nettverk er for alle som i sin jobb kommer i kontakt med problemstillinger knyttet til arbeidsliv, rusbruk og annen avhengighetsproblematikk, som eksempelvis spill og gambling.

Nettverkene er en møteplass hvor deltakerne kan utveksle erfaringer og få faglige oppdateringer innen feltet arbeidsliv og rus. Vi tilrettelegger en møteplass og inviterer deg til å ta med engasjement, tanker og erfaringer som du kan drøfte med andre i tilsvarende situasjon. Alor nettverk bygger på erfaringsdeling og aktiv medvirkning blant deltakerne.

Målgruppe for alor-nettverk: ledere, akan-kontakter, bedriftshelsetjenesten, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger/HR, verneombud, tillitsvalgte og andre interesserte.

Tema på nettverkssamlingene bestemmes av deltakerne fra gang til gang. Nedenfor ser du eksempler på tema som har vært tatt opp i nettverkene:

  • Rusmiddelpolicy / kjøreregler
  • Arbeidstaker og pårørende
  • Spillavhengighet
  • Medikamentavhengighet
  • Tegn og symptomer på rusbruk
  • Erfaringsdeling fra deltakere
  • Eksempler på verktøy og tiltak som kan iverksettes

Regionale nettverk:

Det finnes flere alor-nettverk i Norge. I samarbeid med Akan og spesialisthelsetjenesten tilrettelegger KoRus Sør for to av dem i vår region.

Alor Agder driftes i samarbeid med Akan kompetansesenter og Sørlandet sykehus, Avdeling for rusbehandling. Nettverket samles to ganger årlig i Kristiansand.

Alor Vestfold, Buskerud og Telemark driftes i samarbeid med Akan kompetansesenter og Sykehuset i Vestfold. Nettverket samles to ganger årlig i Tønsberg.

Informasjon om datoer og tema for samlingene publiseres på våre nettsider og på alor.no

Last ned brosjyre om Alor

Nyheter

Kurs og utviklingsprogram

Skreddersydde kurs

I tillegg til alt som er fastsatt, tilbyr vi kurs og foredrag på forespørsel. Tilbudene er fleksible, og vi kan bidra med korte og lengre opplegg som omfatter kartlegging, veiledning og utvikling i kommuner.

Publisert: 6. september 2016

Sist oppdatert: 15. september 2021 kl. 13:07