Et alor-nettverk er for alle som i sin jobb kommer i kontakt med problemstillinger knyttet til arbeidsliv, rusbruk og annen avhengighetsproblemtikk, som eks. spill og gambling. Nettverkene er en møteplass hvor deltakerne kan utveksle erfaringer og få faglige oppdateringer innen feltet arbeidsliv og rus. Nettverket bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne. Deltakerne er med på å bestemme tema for samlingene.

Målgruppe

For alor-nettverk er ledere, akan-kontakter, bedriftshelsetjenesten, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger/HR, verneombud, tillitsvalgte og andre interesserte.

Eksempel på tema som har vært tatt opp i nettverkene

  • Rusmiddelpolicy / kjøreregler
  • Arbeidstaker og pårørende
  • Spillavhengighet
  • Medikamentavhengighet
  • Tegn og symptomer på rusbruk
  • Erfaringsdeling fra deltakere
  • Eksempler på verktøy og tiltak som kan iverksettes

Regionale nettverk

Det finnes flere alor-nettverk i Norge. I samarbeid med Akan og spesialisthelsetjenesten tilrettelegger KoRus – Sør for to av dem i vår region.

  • Alor – Agder driftes i samarbeid med Akan kompetansesenter og Sørlandet sykehus, Avdeling for rusbehandling. Nettverket samles to ganger årlig i Kristiansand.
  • Alor Vestfold, Buskerud og Telemark driftes i samarbeid med Akan kompetansesenter og Sykehuset i Vestfold. Nettverket samles to ganger årlig i Tønsberg.

Evaluering av Alor

Publisert: 2. november 2016

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56