Arbeidsliv og rus

Forsiden/Arbeidsliv og rus

Arbeidsliv og rus

Arbeidslivet er en god arena for å forebygge negative følger av rusmiddelbruk. KoRus Sør er med på å drifte nettverk for arbeidsliv og rus, såkalte Alor-nettverk, som du kan lese mer om her.


Et alor-nettverk er for alle som i sin jobb kommer i kontakt med problemstillinger knyttet til arbeidsliv, rusbruk og annen avhengighetsproblemtikk, som eks. spill og gambling. Nettverkene er en møteplass hvor deltakerne kan utveksle erfaringer og få faglige oppdateringer innen feltet arbeidsliv og rus. Nettverket bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne. Deltakerne er med på å bestemme tema for samlingene.

Målgruppe for alor-nettverk: ledere, akan-kontakter, bedriftshelsetjenesten, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger/HR, verneombud, tillitsvalgte og andre interesserte.

Eksempel på tema som har vært tatt opp i nettverkene:

  • Rusmiddelpolicy / kjøreregler
  • Arbeidstaker og pårørende
  • Spillavhengighet
  • Medikamentavhengighet
  • Tegn og symptomer på rusbruk
  • Erfaringsdeling fra deltakere
  • Eksempler på verktøy og tiltak som kan iverksettes

Regionale nettverk:

Det finnes flere alor-nettverk i Norge. I samarbeid med Akan og spesialisthelsetjenesten tilrettelegger KoRus Sør for to av dem i vår region.

Alor – Agder driftes i samarbeid med Akan kompetansesenter og Sørlandet sykehus, Avdeling for rusbehandling. Nettverket samles to ganger årlig i Kristiansand.
Alor Vestfold, Buskerud og Telemark driftes i samarbeid med Akan kompetansesenter og Sykehuset i Vestfold. Nettverket samles to ganger årlig i Tønsberg.

Last ned brosjyre om Alor

Nyheter

Nye råd om håndtering av arbeidsliv og rus

Skreddersydde kurs

I tillegg til alt som er fastsatt, tilbyr vi kurs og foredrag på forespørsel. Tilbudene er fleksible, og vi kan bidra med korte og lengre opplegg som omfatter kartlegging, veiledning og utvikling i kommuner.

35 90 47 00
korus@borgestadklinikken.no