KoRus - Sør

Hjem/KoRus - Sør

KoRus - Sør

About KoRus - Sør

Lorum Ibsum

Ny nettside for opplæringsprogrammet Tidlig Inn

Det er viktig med ansatte som føler seg trygge når det gjelder tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon. Gjennom opplæringsprogrammet Tidlig Inn tilbys opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide, deres partnere og småbarnsforeldre. Nå lanseres en nasjonal nettressurs knyttet til opplæringsprogrammet Tidlig Inn.

Av |1. februar 2019|Kategori: Aktuelt|