–  Vi må snakke om sammenhengene

Det er lett å tenke at det er stor forskjell på de som drikker for mye, de som begår selvmord, eller dør av en overdose. Imidlertid tror jeg det er fellestrekk vi må snakke om.