Barn

Barn

Når foreldre ruser seg, påvirkes barna. Her har vi samlet noe av vår fagkunnskap og kompetansehevingstilbud til deg som jobber med barn. Ta kontakt for ytterligere veiledning og kurstilbud.

Opplæring og veiledning

Samtale med barn

Det er viktig at fagpersoner i barnehager og skoler tør å snakke med barn om vanskelige temaer som rus, vold og psykisk helse.

Samtale med foresatte

Vi gir deg råd til hvordan du kan gjennomføre en samtale med med foresatte i barnehager og skoler.

Fra bekymring til handling

Alle som er i posisjon til å oppdage et begynnende problem hos et barn, har et ansvar for å «se» barnet og å gjøre noe med bekymringen.

Rus i et familieperspektiv

Det er ikke mengden eller typen rusmidler i seg selv som belaster barna eller andre pårørende, men konsekvensene av inntaket.

Retningslinjer, rapporter og studier

Nasjonale retningslinjer
Rapporter og studier
Norske doktorgrader om barn og rus

Fagkunnskap

FASD – barn skadet av alkohol i svangerskapet
Bekymret for et barn?

Kurs og utviklingsprogram

Program: Tidlig inn (TI)

Utviklingsprogram for kommunene. Opplæring ved forespørsel.

AVLYST: Opplæring i «Kjentmann»

26. mars, 4. og 5. mai, 27. august, 8. oktober

Skreddersydde kurs

I tillegg til alt som er fastsatt, tilbyr vi kurs og foredrag på forespørsel. Tilbudene er fleksible, og vi kan bidra med korte og lengre opplegg som omfatter kartlegging, veiledning og utvikling i kommuner.

35 90 47 00
post@korus-sor.no