Barn

Barn

Når foreldre ruser seg, påvirkes barna. Her har vi samlet vår fagkunnskap og kompetansehevingstilbud til deg som jobber med barn.

Fagstoff barn

Bekymret for et barn?
Fra avmakt til handlekraft
Er det barnet eller den voksne som skal behandles
Rusmisbruk i et familieperspektiv
FASD – barn skadet av alkohol i svangerskapet

Nyttige verktøy

Kontaktperson

Hilde Jeanette Løberg
Rusforebyggende arbeid
E-postTelefon

Kurs og utviklingsprogram

Program: Kjærlighet og grenser

Forebyggingsprogram rettet mot ungdom. Opplæring ved forespørsel.

Program: Barn i rusfamilier (BIR)

Utviklingsprogram for kommunene. Opplæring ved forespørsel.

Program: Tidlig inn (TI)

Utviklingsprogram for kommunene. Opplæring ved forespørsel.

Skreddersydde kurs

I tillegg til alt som er fastsatt, tilbyr vi kurs og foredrag på forespørsel. Tilbudene er fleksible, og vi kan bidra med korte og lengre opplegg som omfatter kartlegging, veiledning og utvikling i kommuner.

35 90 47 00
korus@borgestadklinikken.no