Opplæring og veiledning

Samtale med barn

Det er viktig at fagpersoner i barnehager og skoler tør å snakke med barn om vanskelige temaer som rus, vold og psykisk helse.

Samtale med foresatte

Vi gir deg råd om hvordan du kan gjennomføre en samtale med med foresatte i barnehager og skoler.

Fra bekymring til handling

Alle som er i posisjon til å oppdage et begynnende problem hos et barn, har et ansvar for å «se» barnet og å gjøre noe med bekymringen.

Rus i et familieperspektiv

Det er ikke mengden eller typen rusmidler i seg selv som belaster barna eller andre pårørende, men konsekvensene av inntaket.

Verktøy og inspirasjon

Fremgangsmåte Den nødvendige samtalen med foreldre
Her kan du lese om hvordan du kan samtale med foreldre om bekymringer for et barn. Vi vil også vise hvordan du kan tematisere foreldres bruk av alkohol.

Endringsarbeid med foreldre: Motiverende intervju (MI)
Motiverende intervju er en samtalemetode som egner seg godt til samtale der målet er endring hos foreldrene. MI defineres som en samarbeidsrettet samtalestil med vekt på grunnleggende kommunikasjonsprinsipper, trygg relasjon og empatisk lytting.

Helhetlig plan i kommunen: Når snakker vi med barn om rus? Når snakker vi med ungdom om rus? Når snakker vi med foreldre om rus?
Praktiske eksempler fra kommuner som viser når vi bør snakke med barn, unge og foreldre om rus, satt opp tidslinjer.

Arbeid med barrierer: Barrierebøtta: Et verktøy for refleksjon i personalgruppa

11 spørsmål til barn om rus: 11 på – Inngangsspørsmål til barn om rus Tips til praktisk øvelse for ansatte som jobber med barn. Vi har laget 11 konkrete spørsmål som kan hjelpe oss å være mer «på» i samtaler med barn og unge vi er bekymret for 

Følg vår Facebookside om denne tematikken

Kurs og utviklingsprogram

Skreddersydde kurs

I tillegg til alt som er fastsatt, tilbyr vi kurs og foredrag på forespørsel. Tilbudene er fleksible, og vi kan bidra med korte og lengre opplegg som omfatter kartlegging, veiledning og utvikling i kommuner.

Publisert: 12. juli 2016

Sist oppdatert: 28. mars 2022 kl. 15:47