Opplæring og veiledning

Samtale med barn

Det er viktig at fagpersoner i barnehager og skoler tør å snakke med barn om vanskelige temaer som rus, vold og psykisk helse.

Samtale med foresatte

Vi gir deg råd til hvordan du kan gjennomføre en samtale med med foresatte i barnehager og skoler.

Fra bekymring til handling

Alle som er i posisjon til å oppdage et begynnende problem hos et barn, har et ansvar for å «se» barnet og å gjøre noe med bekymringen.

Rus i et familieperspektiv

Det er ikke mengden eller typen rusmidler i seg selv som belaster barna eller andre pårørende, men konsekvensene av inntaket.

Verktøy og inspirasjon

Videoserie: Samtaler med barn
Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes deler tips og eksempler på hvordan ansatte i barnehager og skoler kan bli bedre på samtaler med barn.

Video: Tegn og signaler hos barn
Psykologspesialist Frid Hansen snakker om hvordan vi kan oppdage og håndtere tegn og signaler fra barn.

Video og ressurshefte: Den nødvendige samtalen med foreldre
Skuespillere viser et eksempel på en samtale mellom barnehageansatte og foresatte om et vanskelig tema. Videoen må sees i sammenheng med ressursheftet som følger med.

Barrierebøtta: Et verktøy for refleksjon i personalgruppa
Tips til praktisk øvelse for ansatte som jobber med barn

Opplæringsplan: Når vi snakker med barn, ungdom og foreldre om rus
Praktiske eksempler fra kommuner på når og hva man bør snakke med barn og foreldre om, satt opp i en tidslinje.

Undervisningsfilm: «Klovn»
«Klovn» er en film som er laget for barn om hvordan det oppleves i familien når en av foreldrene har problematisk alkoholbruk.

Artikkel: Generasjonsoverføring av rusproblemer – mødres frykt for fortida og dens påvirkning på framtida

Følg vår Facebookside om denne tematikken

Kurs og utviklingsprogram

Program: Tidlig inn (TI)

Utviklingsprogram for kommunene. Opplæring ved forespørsel.

Skreddersydde kurs

I tillegg til alt som er fastsatt, tilbyr vi kurs og foredrag på forespørsel. Tilbudene er fleksible, og vi kan bidra med korte og lengre opplegg som omfatter kartlegging, veiledning og utvikling i kommuner.

Publisert: 12. juli 2016

Sist oppdatert: 1. februar 2021 kl. 14:53