Barn-fasd
All alkohol en gravid kvinne drikker deler hun med sitt ufødte barn. Når en gravid kvinne drikker alkohol suges alkoholen raskt opp i blodet og føres videre til fosteret gjennom morkaken. Hvis fosteret utsettes for alkohol kan alle celler og organer hos barnet bli påvirket. Hjernen er særlig sårbar fordi den utvikler seg gjennom hele svangerskapet.

Alle svangerskap er forskjellige. At moren drikker påvirker ikke alle foster på samme måte. Det betyr at samme mengde alkohol kan gi forskjellig utslag. Ting som virker inn er mors helse, genetiske forhold, når i svangerskapet hun drikker alkohol osv. Det er ikke mulig å angi en sikker nedre grense.

Det anbefales alle å legge om alkoholvaner når en planlegger graviditet. Mange har drukket alkohol før de visste at de var gravide. Det er da viktig at en ikke drikker alkohol videre. Hver dag uten alkohol er positivt for barnet.

Se også: Helsedirektoratets rapport om rusrelaterte fosterskader

En bruker forskjellige betegnelser for å beskrive alkoholrelaterte fosterskader:

FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorder
Dette er en internasjonal samlebetegnelse for et vidt spekter av skader som er forårsaket av alkoholbruk i svangerskap. Det er ingen diagnose.

FAS – Føtalt alkoholsyndrom
FAS er en diagnose der diagnosekriteriene er:
1. Veksthemning
2. Skader på sentralnervesystemet
3. Karakteristiske ansiktstrekk (smal overleppe, glatt leppefure, korte øyespalter)
Videre bør det være kjent om mor drakk alkohol i svangerskapet. Dette er ikke alltid kjent.

Betegnelsen delFAS eller partiell FAS benyttes også når et barn ikke har alle diagnosekriteriene.

Andre betegnelser som også benyttes:
FAE – Føtale alkoholeffekter
ARND – Alcohol Related Neurodevelopment Disorder
ARBD – Alcohol Related Birth Defects

Barn med alkoholrelaterte skader er like forskjellig som andre barn, men de fleste har behov for tilrettelegging i skole og barnehage. Det trenger mer oppfølging i hjemmet enn andre barn.  De kan ofte bli misforstått når omgivelsene ikke forstår grunnen til deres adferd og problemer.

Viktig oppgave for barnehage og skole:

  • Bidra til at barnet får utredning og rett diagnose så tidlig som mulig
  • Bidra til at barnet får tilrettelagt undervisning fra skolestart
  • Bidra til at foreldrene får hjelp og støtte

KoRus Sør har i samarbeid med andre kompetansemiljø utarbeidet materiell som film, brosjyrer, pedagogisk veileder som er aktuelle for eldre barn og ungdom, pårørende og hjelpere de samarbeider med.

Magasin med artikler om FASD (2020) Kan også lastes ned i pdf-format.

Hefte til skoler om FASD


Filmer om FASD:

Født med russkade

Recovering hope

Publisert: 30. september 2016

Sist oppdatert: 22. april 2021 kl. 08:27