Erfaringer viser at vi noen ganger venter for lenge med å erkjenne at et barn har det vanskelig. Vi utsetter å ta opp bekymringen vår med kolleger og vi venter for lenge med å gripe inn for å hjelpe barnet. Tegn og signaler på at barn strever kan ha ulike årsaker. Det kan være noe med barnet selv eller det kan være at barnet lever i en belastende livssituasjon.  Vi må altså ha kunnskap om hvilke tegn vi kan se hos barn og forståelse av eget ansvar for å bidra til at barnet får hjelp.

Denne modulen gir kunnskap om hvordan en skal gripe saken an.  En forutsetning er kunnskap om risikofaktorer og beskyttende faktorer. Dessuten må en ha kjennskap til rutiner og prosedyrer for samhandling internt på egen arbeidsplass, men også mellom ulike tjenester for barn. Det er også lurt å ha tenkt igjennom hvilke faktorer som kan hindre oss i å gjøre det vi vet vi bør.

Målgruppe

Ansatte som er i kontakt med barn og/eller familier i sitt arbeid.

Varighet og gjennomføring
Dette kurset kan gjennomføres på en halv eller én dag.

Modulen er et undervisningsopplegg vi gjennomfører i samarbeid med kommuner. Ta kontakt med Anne-Kristin Imenes hvis du er interessert i dette.

Læringsmål

  • Kunnskap om tegn og symptomer på at barn har det vanskelig
  • Forståelse av egen rolle og eget ansvar
  • Kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer
  • Kjennskap til rutiner og prosedyrer for samhandling, internt og eksternt
  • Kjennskap til samarbeidende hjelpetjenester

Hvordan

Undervisningen inneholder kliniske eksempler, bruk av kasus, demonstrasjoner, film og konkrete øvelser. Det blir lagt vekt på å illustrere hvordan kunnskapen kommer til anvendelse i praksisfeltet.

Veiledning

For å øke handlingskompetansen, tilbyr vi å bidra til veiledningssamlinger over tid. Konkret veiledning er ofte avgjørende for varig kompetanseheving.

Anbefaling

Det anbefales at dette temaet bygger på basismodulen Rusbruk i et barne-, familie og generasjonsperspektiv og kombineres med andre fordypningsmoduler for å øke tjenestens forutsetning for å identifisere og håndtere vansker på et tidlig tidspunkt.

Publisert: 30. august 2019

Sist oppdatert: 28. januar 2021 kl. 12:55