Norske doktorgrader om barn og rus

Forsiden/Barn/Norske doktorgrader om barn og rus

Norske doktorgrader om barn og rus

Birkeland, Bente, UiA, 2019, Livssituasjonen hos partnere til personer med rusmiddelproblemer

Haugland, Bente Storm, UiB, 2004: Parental alcohol abuse. Family functioning and child adjustment

Heradstveit, Ove, UiB, 2019: Alcohol- and drug use among adolescents. School-related problems, childhood mental health problems, and psychiatric diagnoses

Håkansson, Ulrikka, HINN, 2018: Hold meg i ditt sinn – foreldre-mentalisering og eksekutive funksjoner hos spedbarnsmødre med rusmiddelproblematikk

Kallander, Ellen Katrine, HINN (ikke ferdigstilt): Livskvalitet hos barn som pårørende.

Mellingen, Sonja, UiB, 2016: Alkoholbruk, partilfredshet og samlivsstatus. Før, inn i og etter svangerskapet -korrelater eller konsekvenser?

Myhra, Siv, UiO, 2018: Pregnant substance abusers and their therapists in compulsory and voluntary treatment. A qualitative study: Intergenerational learning, attachment processes and the wish for a normal life

Nygaard, Egil, UiO, 2014: Oppfølging i ungdomsalder av barn født av mødre som brukte mye rus under svangerskapet: utvikling og hjernen

Selbekk, Anne Schanche, UiS, 2016: Berørte familier og individualiserte løsninger? En ontologisk, diskursiv og interaksjonistisk analyse av familiers involvering i rusbehandling

Sirnes, Eivind, UiB, 2018: Cerebral magnetic resonance imaging in children with prenatal drug exposure. Structural and functional aspects of the opioid-exposed brain

Söderström, Kerstin, NTNU, 2013: Minding the Baby – Minding the Parent: A qualitative interview study of the experience of parenthood in the context of substance use disorder

Wangsteen, Turid, HINN, 2019: Når stigma og skam står i veien. En kvalitativ studie om barns opplevelser og behov når foreldrene har rusmiddelavhengighet

Wiig, Eli Marie, UiO, 2018: Substance dependent women becoming mothers – breaking the intergenerational transference of substance use disorders

Publisert: 18. september 2019

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56