Det er viktig at fagpersoner i barnehager og skoler tør å snakke med barn om vanskelige temaer som rus, vold og psykisk helse. Det er ikke skadelig for barn å snakke og det kan utgjøre en stor forskjell i et barns liv å ha en voksenperson som bryr seg.

Kurset tar for seg flere fremgangsmåter. Grunnlaget for å kunne snakke sammen legges i hverdagssamtalene. Barn trenger å knytte seg til oss. Vi bygger relasjon og trygghet gjennom å medopplevelser. Vi må øve på å snakke sammen i hverdagen for kunne snakke når ting blir vanskelig. En god samtale møter følelsene til barnet, både verbalt og nonverbalt. Ved å gå bort fra spørsmål og over i beskrivelser kan vi hjelpe med å utvikle barns snakkekompetanse. Så må øve på å utforske barns fortellinger, og gå inn i det konkrete. Den voksne har ansvaret for relasjonen, og for å starte samtaler med barn vi er bekymret for. Men voksne må ikke overta, for barn har mye de kan vise og fortelle oss, om vi gir dem plass og følger deres initiativ.

Formål med kurset

Å øke ferdigheter slik at den enkelte ansatte snakker mer med barn i sin jobbhverdag. Se retningslinje om «Tidlig innsats for utsatte barn og unge», og krav om snakkekompetanse hos ansatte som arbeider med barn til daglig.

Målgruppe

Ansatte som arbeider i barnehager, skoler, SFO, forebyggende helsetjenester, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, rus- og psykiske helsetjenester, fastleger, NAV, fritidsledere, kulturskolen, osv.

Krav til deltagelse

 • Èn undervisningsdag.
 • Arbeid med litteratur og filmer og seks videoer.
 • Temaet bør inngå i den enkeltes kompetanseplan, intern opplæringsplan med oppfriskningssesjoner, og i tjenestens årshjul.

Digitalisering/video

Dette er et fysisk kurs som tilbyr øvelser og ferdighetstrening. Det er også laget seks videoer. Disse er ment som en hjelp til å repetere på egen arbeidsplass. Se videoserie: Samtaler med barn

Læringsmål

Hovedmål: Den enkelte snakker mer med barn i sin jobbhverdag. Både frekvens og kvalitet har økt.
Ved slutten av kurset vil deltakerne kunne:

 1. Vite hvordan vi legger det gode grunnlaget for samtaler med barn (kunnskap).
 2. Beskrive syv enkle steg i samtaler med barn (kunnskap)
 3. Vise hvordan en slik samtale kan foregå (ferdighet)
 4. Demonstrere hvordan vi kan møte følelsene til barn (ferdighet)
 5. Verdsette betydningen av å utforske barns opplevelser og gi medopplevelse (holdning)
 6. Respondere på barns tegn og signaler, og ønske å følge barns initiativ (holdning)
 7. Vise hvordan vi kan hjelpe dialogen gjennom konkrete undringer, beskrivelser og støttende kommentarer (ferdighet)
 8. Være trygg på hvordan vi kan stille spørsmål når vi er bekymret (kunnskap)
 9. Vite noe om hvordan vi kan regulere oss selv og reparere samtaler som er vanskelige (kunnskap)
 10. Vite hvordan vi kan øke barns snakkekompetanse om sårbare temaer gjennom samtaler i barnegrupper (kunnskap)
 11. Anerkjenne at den voksne har ansvaret for relasjonen, og for å starte samtaler med barn vi er bekymret for. Dette er en viktig del av den profesjonelle rollen og god yrkesutøvelse (holdning)

Hvordan

Det blir lagt vekt på å illustrere hvordan kunnskapen kommer til anvendelse i praksisfeltet. Undervisningen inneholder mange eksempler, illustrasjonsfilmer og praktiske øvelser. Deltagerne får tips om bruk av barnebøker, nettsteder og filmressurser.

Veiledning

For å øke handlingskompetansen, tilbyr vi veiledningssamlinger over tid. Konkret veiledning er ofte avgjørende for varig kompetanseheving. Om du er interessert i dette, kan du ta kontakt med Anne-Kristin Imenes

Anbefaling

Det anbefales at dette temaet kombineres med andre fordypningskurs for å øke tjenestens forutsetning til å identifisere og håndtere vansker på et tidlig tidspunkt.

Nyttige lenker

Se videoserie om samtaler med barn

Fra august 2020 er folkehelse og livsmestring et tverrfaglig tema i skolen. KORUS Sør tilbyr foredrag til skoler som ønsker å lære mer om dette temaet. Dette kan du lese mer om her.

Verktøyet 11 på – Inngangsspørsmål til barn om rus: Tips til praktisk øvelse for ansatte som jobber med barn. Vi har laget 11 konkrete spørsmål som kan hjelpe oss å være mer «på» i samtaler med barn og unge vi er bekymret for

Publisert: 30. august 2019

Sist oppdatert: 28. mars 2022 kl. 15:48