«Den nødvendige samtalen» tar utgangspunkt i en bekymring for et barn, basert på konkrete og systematiske observasjoner av barnet.
Målet med samtalen er å etablere et samarbeid med foresatte om tiltak. Tiltakene bør inngå i en oppfølgingsplan for å bedre barnets situasjon.

Målgruppe

Ansatte som arbeider i barnehager, skoler, SFO, barnevern, PPT, helsestasjon, rus- og psykiske helsetjenester, NAV, fritidsledere, kulturskolen, osv.

Varighet og gjennomføring

Dette kurset kan gjennomføres på en dag.

Modulen er et undervisningsopplegg vi gjennomfører i samarbeid med kommuner. Ta kontakt med Anne-Kristin Imenes hvis du er interessert i dette.

Forventet læringsutbytte

  • Hvordan dele konkrete bekymringer ansatte har for barnet med foresatte
  • Skape et samarbeid med foresatte for å sikre barnets utvikling og trivsel
  • Sette i gang prosesser som kan hjelpe barnet og familien
  • Tips til oppbygging, innhold og fokuspunkter i de ulike delene av samtalen
  • Økt fokus på å finne løsninger i fellesskap med barn og foresatte
  • Tydeliggjøring av rolle og mandat i de ulike tjenestene – barnehagens og skolens rolle er å formidle en bekymring basert på observasjoner av barnet
  • Hvordan avklare om det er behov for ytterligere støtte fra andre instanser

Hvordan

Kurset inneholder teori, praktiske eksempler, film, bruk av kasus og øvelse i små grupper.

Veiledning

For å øke handlingskompetansen, tilbyr vi veiledningssamlinger over tid. Konkret veiledning er ofte avgjørende for varig kompetanseheving hos ansatte.

Anbefaling

Det anbefales at denne modulen kombineres med andre fordypningsmoduler for å øke tjenestens forutsetning til å identifisere og håndtere vansker på et tidlig tidspunkt.

Nyttig verktøy

Den nødvendige samtalen er en nettressurs som kan være til hjelp når du skal forberede en samtale med foresatte.

Publisert: 30. august 2019

Sist oppdatert: 4. mai 2021 kl. 15:11