Ulike tjenester i kommunen har i sine oppdrag å snakke med barn, ungdom og foreldre om rusmiddelbruk, psykisk helse og vold og overgrep. Det kan være nyttig for både ansatte og familier å vite noe om hvilke tjenester som tar opp hva når. Flere kommuner har utarbeidet lokale oversikter. Ved å lage tidslinjer ut fra barnets alder eller klassetrinn, vil tjenester kunne samarbeide og spille på hverandre. En oversikt gir også innblikk i om det er noen temaer som sjeldent eller aldri blir et samtaletema med foreldre og barn.

Eksempler på tidslinjer

Tidslinje Nedre Eiker (som er en del av Drammen kommune fra 2020)

Klikk på bildet for å laste ned filen i pdf.

Tidslinjen viser når og hvordan rusmiddelbruk, psykisk helse og vold og overgrep er temaer fra svangerskap og ut ungdomsskolen. I tillegg har kommunen satt inn helsestasjonsprogrammet «på baksiden» av tidslinjen. Temaene har fått hver sin farge. Ved å fargekode temaene ble kommunen mer oppmerksom på hvilke temaer som ble tatt opp, eller ikke tatt opp, når.

Tidslinje – Evje og Hornnes

Klikk på bildet for å laste ned filen i pdf.

Tidslinjen viser tidspunkt hvor tema rus tas opp med foreldre/foresatte til barn 0-13 år.

Publisert: 18. februar 2020

Sist oppdatert: 12. juni 2020 kl. 10:24