Mindfulness

Mindfulness

KoRus - Sør tilbyr forelesninger, opplæringer og workshops i mindfulness. Opplegget utarbeides i samråd med bestiller.

Mindfulness er en ubetinget og nærværende bevissthet. Det kalles derfor også oppmerksomt nærvær. Uansett definisjon handler det om å være tilstede i eget liv, i hvert enkelt øyeblikk. Det er en styrke og hjelp for en behandler, en pasient, en leder eller medarbeider. Det er stressreduserende, hjelper oss med oppmerksomhet, og det hjelper oss til å sortere og prioritere.

Samtidig er det viktig med en balansert og reflektert tilnærming til mindfulness. Det å være nært på seg selv, på andre, eller det som omgir oss, kan være utfordrende både mentalt og fysisk. Fordi mindfulness har så stor virkning på livet, skal vi også utvise varsomhet når vi utvikler og tar mindfulness i bruk.

Se våre kurstilbud

Publisert: 3. februar 2017