Parallelle seminar foregår på følgende steder:

PARKSALEN: Plenumsal
BANKETTSALEN: Opp bred marmortrapp ved resepsjonen og rett fram
GRØNNE SAL: Opp bred marmortrapp ved resepsjonen og til venstre

Tirsdag 28.09

PLENUM

09.00: Velkommen ved Anne-Cathrine Utsigt, virksomhetsleder i KORUS Sør

09.20: Sårbarhet i tiden rundt fødsel ved psykologspesialist Gro Vatne Brean, RBUP

10.25: PAUSE (20 min)

10.45: Fedre i rusbehandling ved psykologspesialist Guro Brekke, Blå Kors Borgestadklinikken

11.50: LUNSJ

PARALLELLE SEMINAR 12.55-14.00

1A: Angst og nytelse i tiden rundt fødsel ved psykologspesialist Gro Vatne Brean, RBUP
Sted: Grønne sal

1B: Erfaringsstemmer: Å være forelder på et sårbart sted i livet: Hva trenger vi? ved Renate Stenstrøm
Sted: Parksalen

1C: Å være pappa på Tyrili ved Alexander Yttervik og Rune Hoff
Sted: Bankettsalen

14.00: PAUSE (20 minutter)

PARALLELLE SEMINAR 14.20-15.25

2A: Oppfølging i kommunen av gravide med rusproblemer ved Christina Salvesen Kvalheim og Kari Ann Jørdre, Arendal kommune
Sted: Grønne sal

2B: Hvordan ivareta seg selv og andre over tid? ved psykologspesialist Siv Tonje Luneng, KORUS Sør
Sted: Parksalen

2C: Paret og foreldreskapet i rusbehandling ved Susanne Mikkelsen, sykepleier og familieterapeut, Sykehuset Innlandet avd. Reinsvoll.
Sted: Bankettsalen

15.25: PAUSE (30 minutter)

PLENUM

15.55-17.00 Forestilling: Lykkeliten ved Rune Andersen

19.00            Middag for de som overnatter

Onsdag 29.09

PLENUM

08.30: Velkommen ved Anne-Cathrine Utsigt, virksomhetsleder i KORUS Sør

08.45: Ruslidelse og kognitive vansker ved Merete Glenne Øie, professor, psykologisk fakultet, UiO

09.50: PAUSE (20 minutter)

10.10: Foreldre med kognitive vansker ved Anne Thronsen, Universitetslektor, USN.

11.15: LUNSJ

PARALLELLE SEMINAR 12.15-13.20

3A: Hvordan skape et rusfritt miljø for fosteret ved Kristin Håland, PhD og rådgiver ved Stine Sofie-stiftelsen.
Sted: Grønne sal

3B: Hvordan er det å ha egenerfaring og møte andre med lignende erfaring? ved Renate Stenstrøm fra A-larm og chat-verter fra BAR
Sted: Parksalen

3C: Cannabis og foreldrerollen ved Helle Lindgaard, PhD og psykolog.
Sted: Bankettsalen

13.20 PAUSE (20 minutter)

PLENUM

13.40-14.45 Når gode mennesker handler ondt ved Dorthe Birkmose, Psykolog og forfatter (Danmark)

14.45-15.00 AVSLUTNING

Les om foredragsholderne her

Publisert: 27. september 2021