Johanne Refseth

Johanne Refseth er bedre kjent som Psykolog med sovepose. Med en følgerskare på over 40 000 mennesker skriver hun om friluftsliv og lett anvendelig psykologi på Instagram. Hun brukes og hyppig som ekspert i radio, tv og aviser. I 2020 fikk hun Åsa Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap. Prisen blir utdelt av norsk psykologforening.

Refseth var ferdig utdannet i 2011 og er snart ferdig med spesialistutdannelsen i samfunns- og allmennpsykologi. Ut over dette har hun fordypning i terapimetoden ISTDP og har jobbet et år hos Dr. Allan Abbass i Canada. Allan er en av de mest kjente forskere og klinikere innen feltet. Videre har hun forsket på terapieffekt og fikk i 2013 publisert en artikkel i JAACAP om effekten av dynamisk terapi i behandling av barn og unge med psykiske lidelser. Refseth har jobbet ved Alternativ til vold i Oslo siden 2013, før det har hun jobbet i psykiatrien og privat praksis. Hun skriver p.t en bok om friluftsliv og psykisk helse.

Are Lerstein og Raymond Tollefsen fra Medvandrerne

Medvandrerne er en frivillig forening, stiftet i februar 2018, som bruker naturen, aktiviteter og samhold for å styrke deltakernes evne til å mestre livet, til tross for utfordringer med rus og psykisk helse.

Are Lerstein er grunnlegger og daglig leder i foreningen Medvandrerne. Han har erfaringskompetanse fra flere tiår i aktiv rus.

Raymond Tollefsen er styremedlem i foreningen Medvandrerne. Han er ansatt ved ARA, Vestre Viken som brukerspesialist, samt at han sitter i erfaringsnettverket ved USN. Han har erfaringskompetanse fra flere tiår i aktiv rus.

Nina Meling Haugen og Anders Holm fra Kirkens Bymisjon

Nina Meling Haugen er virksomhetsleder for Kirkens Bymisjon Grenland. Hun har jobbet i KB siden 1.september 2020. Tidligere har Nina jobbet innenfor kriminalomsorg, rusomsorg og barnevern, og er svært positiv til bruk av aktivitet og natur som metode i arbeid med mennesker som har ulike utfordringer i livet.

Anders Holm er tiltaksleder «I Jobb» og ansvarlig for «Etter18» i Kirkens Bymisjon Porsgrunn. Anders har jobbet i KB siden 2017 og har et brennende engasjement for arbeid og aktivitet, med rom for alle. Tidligere har Anders jobbet menge år innenfor bil- og leketøy bransjen.

Kirkens Bymisjon Grenland har ulike tiltak som kafe og bruktbutikk i Brevik, Bymisjonssenteret i Porsgrunn med kafe og bruktbutikk, ulike arbeidstiltak som «I Jobb» og «Arbeid», ettervernstilbud; «Back in the ring» (yoga) samt et lavterskeltilbud om aktivitet på kveldstid «Etter18».

Tommy Sjåfjell ved KoRus Sør

Tommy Sjåfjell er utdannet vernepleier, har videreutdanning i rusproblematikk og egenerfaring som bruker av rus og psykisk helsetjenester.

Han er i dag ansatt i bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm, og ved KoRus Sør

Fred Rune Rahm ved KoRus Sør

Fred Rune Rahm skal snakke om hvordan naturen og hjernen vår. Rahm er utdannet lege, og har mange års erfaring som lege fra allmennpraksis og spesialisthelsetjeneste (rus og psykiatri). I KoRus Sør jobber spesielt med grunnleggende rusforståelse, hjernefunksjon og rusmidlers påvirkning på hjernen. I tillegg jobber han blant annet også med hvordan rus påvirker vår fysiske og psykiske helse.

Reidar Pettersen Vibeto ved KoRus Sør

Reidar Pettersen Vibeto skal snakke om recovery og naturbasert nærming. Vibeto er utdannet klinisk sosionom, og har mastergrad i klinisk helsearbeid med studiespesialisering psykisk helsearbeid. Han har mange års erfaring fra DPS i behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser, både individuell behandling og gruppebehandling.

Siv Tonje Luneng ved KoRus Sør

Siv Tonje Luneng skal snakke om dyreassistert tilnærminger. Luneng er utdannet psykolog med spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Hun har videreutdanninger i kroppsorientert terapi, kognitiv terapi, mindfulness og foreldreveiledning, og har mange års erfaring fra psykisk og somatisk helsevern og rusbehandling.

Publisert: 10. mars 2021

Sist oppdatert: 16. mars 2021 kl. 09:02