Johanne Refseth

Johanne Refseth er bedre kjent som Psykolog med sovepose. Med en følgerskare på over 40 000 mennesker skriver hun om friluftsliv og lett anvendelig psykologi på Instagram. Hun brukes og hyppig som ekspert i radio, tv og aviser. I 2020 fikk hun Åsa Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap. Prisen blir utdelt av norsk psykologforening.

Refseth var ferdig utdannet i 2011 og er snart ferdig med spesialistutdannelsen i samfunns- og allmennpsykologi. Ut over dette har hun fordypning i terapimetoden ISTDP og har jobbet et år hos Dr. Allan Abbass i Canada. Allan er en av de mest kjente forskere og klinikere innen feltet. Videre har hun forsket på terapieffekt og fikk i 2013 publisert en artikkel i JAACAP om effekten av dynamisk terapi i behandling av barn og unge med psykiske lidelser. Refseth har jobbet ved Alternativ til vold i Oslo siden 2013, før det har hun jobbet i psykiatrien og privat praksis. Hun skriver p.t en bok om friluftsliv og psykisk helse.

Are Lerstein og Raymond Tollefsen fra Medvandrerne

Medvandrerne er en frivillig forening, stiftet i februar 2018, som bruker naturen, aktiviteter og samhold for å styrke deltakernes evne til å mestre livet, til tross for utfordringer med rus og psykisk helse.

Are Lerstein er grunnlegger og daglig leder i foreningen Medvandrerne. Han har erfaringskompetanse fra flere tiår i aktiv rus.

Raymond Tollefsen er styremedlem i foreningen Medvandrerne. Han er ansatt ved ARA, Vestre Viken som brukerspesialist, samt at han sitter i erfaringsnettverket ved USN. Han har erfaringskompetanse fra flere tiår i aktiv rus.

Tommy Sjåfjell ved KoRus Sør

Tommy Sjåfjell er utdannet vernepleier, har videreutdanning i rusproblematikk og egenerfaring som bruker av rus og psykisk helsetjenester.

Han er i dag ansatt i bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm, og ved KoRus Sør

Fred Rune Rahm ved KoRus Sør

Fred Rune Rahm skal snakke om hvordan naturen og hjernen vår. Rahm er utdannet lege, og har mange års erfaring som lege fra allmennpraksis og spesialisthelsetjeneste (rus og psykiatri). I KoRus Sør jobber spesielt med grunnleggende rusforståelse, hjernefunksjon og rusmidlers påvirkning på hjernen. I tillegg jobber han blant annet også med hvordan rus påvirker vår fysiske og psykiske helse.

Reidar Pettersen Vibeto ved KoRus Sør

Reidar Pettersen Vibeto skal snakke om recovery og naturbasert nærming. Vibeto er utdannet klinisk sosionom, og har mastergrad i klinisk helsearbeid med studiespesialisering psykisk helsearbeid. Han har mange års erfaring fra DPS i behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser, både individuell behandling og gruppebehandling.

Siv Tonje Luneng ved KoRus Sør

Siv Tonje Luneng er psykologspesialist og spesialrådgiver ved KoRus-Sør. Hun har mange års erfaring fra psykisk- og somatisk helsevern og rusbehandling, samt arbeid i kommuner. Etter å ha tatt flere videreutdanninger ser hun en særlig gevinst i å involvere kroppen og omgivelsene mer i psykoterapien. I dette foredraget vil hun fortelle om DAI. Hvem det kan passe for, hvor det finnes og hva som skal til. Og så vil hun dele fra egne praksiserfaringer med DAI med hund i en liten kommune.

Publisert: 10. mars 2021

Sist oppdatert: 20. mai 2021 kl. 08:57