Fylkesvis gjennomføring

I vår region gjennomføres Ungdata som fylkesvise undersøkelser. På denne måten vil alle kommunene og de videregående skolene i hvert fylke gjennomføre undersøkelsene på likt. Erfaringer viser at en slik gjennomføringsmodell gir stor merverdi for kommunene og fylkeskommunene. KoRus Sør tilbyr kommunene å gjennomføre Ungdata junior også, de årene hvor det er gjennomføring av ordinær Ungdata.

Gjennom fylkesundersøkelser får man:

  • Mulighet til å sammenligne resultater på tvers av kommuner i hele fylket.
  • Mulighet til å drøfte resultatene og eventuelle virkemidler med et større fagmiljø. Dette vil blant annet være viktig i evalueringen av det helsefremmende eller forebyggende arbeidet i kommunene. Tilsvarende vil kommunene ha nytte av resultater fra de videregående skolene i evaluering av kommunens helsefremmende/forebyggende arbeid.
  • Regionale aktører vil kunne bistå med ressurser som kan være til hjelp for kommunen, både til den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen, til gjennomføring av analyser og ikke minst til å bruke Ungdata i evaluering av lokalt forebyggende/ helsefremmende arbeid.
  • Styrket den generelle regionale- og lokal kompetansen på ungdoms hverdagsliv.

Hva sier koordinatorene selv om fylkesvis gjennomføring av undersøkelsen?

«Alltid godt og nyttig med felles engasjement. Fint å kunne sammenligne seg med andre kommuner. Nyttig å ha flere å diskutere og drøfte videre tiltak med».

«Det er fint å kunne sammenligne med kommuner vi har mye kontakt med».

«Det er nyttig å få de samme spørsmålene besvart for alle aldersgrupper fra egen kommune».

«Det skapte en større felles forståelse og engasjement».

«Gir et godt sammenligningsgrunnlag».

«Representerer en liten kommune, så det er svært nyttig å ha flere kommuner å sammenligne med, samt en sammenlikning mot hele fylket».

«Vi er små, og når flere er med, blir det et større apparat rundt Ungdata som vi også drar nytte av».

Publisert: 6. mars 2020

Sist oppdatert: 14. mai 2021 kl. 08:22