Hensikten med «Pakkeforløp gravide og rusmidler» er at den gravide skal få hjelp så tidlig som mulig, – både tidlig i svangerskapet, og tidlig i en mulig problemutvikling. Pakkeforløpet starter der rusmiddelproblemene først avdekkes. Det kan være i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten. Det er viktig å vurdere risiko for den gravide og foster, slik at dette er med på å gi føringer for videre svangerskapsomsorg i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Et forsterket og individuelt tilpasset oppfølgingsprogramprogram tilbys. I kommunen og i spesialisthelsetjenesten skal det være opprettet forløpskoordinatorer som skal sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid. Hvem som er forløpskoordinator i kommunen skal det være lett tilgjengelig å finne ut på kommunens nettside.

God informasjonsutveksling og dialog med den gravide og eventuelt barnefar/partner/pårørende er en forutsetning for brukermedvirkning. Den gravide skal også tilbys mulighet for å kunne snakke med en støtteperson / likeperson, dersom dette er tilgjengelig i nærheten av hjemstedet.

Les mer:

Publisert: 15. juni 2020

Sist oppdatert: 22. april 2021 kl. 08:28