Pakkeforløp for gravide og rusmidler

Forsiden/Gravide/Pakkeforløp for gravide og rusmidler

Pakkeforløp for gravide og rusmidler

Gravide med rusmiddelproblemer med behov for hjelpetiltak for sine rusmiddelproblemer kan henvises til både Pakkeforløp rusbehandling (TSB) og Pakkeforløp gravide og rusmidler.

Hensikten med «Pakkeforløp gravide og rusmidler» er at den gravide skal få hjelp så tidlig som mulig, – både tidlig i svangerskapet, og tidlig i en mulig problemutvikling. Pakkeforløpet starter der rusmiddelproblemene først avdekkes. Det kan være i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten. Det er viktig å vurdere risiko for den gravide og foster, slik at dette er med på å gi føringer for videre svangerskapsomsorg i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Et forsterket og individuelt tilpasset oppfølgingsprogramprogram tilbys. I kommunen og i spesialisthelsetjenesten skal det være opprettet forløpskoordinatorer som skal sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid. Hvem som er forløpskoordinator i kommunen skal det være lett tilgjengelig å finne ut på kommunens nettside.

God informasjonsutveksling og dialog med den gravide og eventuelt barnefar/partner/pårørende er en forutsetning for brukermedvirkning. Den gravide skal også tilbys mulighet for å kunne snakke med en støtteperson / likeperson, dersom dette er tilgjengelig i nærheten av hjemstedet.

Les mer:

Publisert: 15. juni 2020