Aktuelt

Forsiden/Aktuelt

Aktuelt

– Alkohol er farligst for fosteret

Klinikkoverlege Yngvar Thorjussen i Borgestadklinikken, seniorrådgiver Kristin Håland i KoRus Sør og Renate fra A-larm holdt innlegg på fagdagen om det nye pakkeforløpet for gravide og rusmidler (Foto: Anne-Cathrine Reuterdahl). Helsedirektoratet har lansert et pakkeforløp for gravide og rusmidler, som var gjeldene fra 1. januar 2020. Dette pakkeforløpet innebærer en tettere oppfølging med mer koordinerte

Av |14. februar 2020|Kategori: Aktuelt|

Hva er rusreformen?

I mars 2018 oppnevnte regjeringen et utvalg som skulle utrede et forslag til en ny rusreform i Norge, og den ble i desember 2019 overlevert til helseministeren. Frem til april i år vil den være på høring, før den videre skal til behandling i regjering etter dette. Men hva går den nye rusreformen ut på?

Av |24. januar 2020|Kategori: Aktuelt|

Overdosedødsfall øker

Hvert år dør omtrent 260 personer i Norge av overdose. Den nye rapporten Folkehelseinstituttet har lagt frem, viser at Telemark har flest tilfeller av overdoser per 100 000 innbygger, etterfulgt av Oslo, Oppland og Vest-Agder i 2018. Den viser også at flere personer døde som følge av overdoser har økt med 17 % fra det foregående året.

Av |16. desember 2019|Kategori: Aktuelt|

Nalokson redder liv ved narkotikaoverdoser

Norge ligger på Europa-toppen i registrerte narkotikautløste dødsfall, og Helsedirektoratet har iverksatt en overdosestrategi for å forebygge narkotikaoverdoser. Nalokson nesespray er en effektiv motgift ved overdose. I Skien og Porsgrunn har politiet blitt kurset i bruk av Nalokson, og kan sammen med ambulansetjenesten gi nødvendig livreddende førstehjelp.

Av |4. november 2019|Kategori: Aktuelt|