Utviklingsprogram

Hjem/Utviklingsprogram

Utviklingsprogram

Tidlig inn (TI)

TI er et opplæringstilbud til kommunene som gir fagfolk økt kompetanse til å snakke om sårbare temaer som psykisk helse, rus- og voldsproblematikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Av |12. september 2016|Kategori: Utviklingsprogram|