Anne-Cathrine Utsigt
Virksomhetsleder
Anne-Cathrine er leder for KORUS Sør, og har overordnet ansvar for kontakt med myndigheter og samarbeidspartnere.

Mer informasjon om Anne-Cathrine
E-post952 12 352
Hanne Kvammen
Administrasjonskonsulent
Hanne svarer på praktiske spørsmål rundt kurs og konferanser, og tar imot generelle henvendelser til KORUS Sør. Hun kan også kontaktes for bestilling av publikasjoner/materiell.

Mer informasjon om Hanne
E-post35 90 47 12400 68 223
Bjørn Runar Sodeland
Kommunikasjonsansvarlig
Bjørn Runar er kommunikasjonsvarlig og pressekontakt, og jobber med publisering og produksjon av innhold til alle våre kanaler, samt øvrig kommunikasjonsarbeid.

Mer informasjon om Bjørn Runar
E-post456 61 232
Charlotte Barstad
Kommunikasjonsrådgiver
Charlotte jobber med publisering og produksjon av innhold på nettsider, sosiale medier og podkast, samt øvrig kommunikasjonsarbeid.

Mer informasjon om Charlotte
E-post957 78 868
Hilde Jeanette Løberg
Spesialrådgiver
Hilde jobber blant annet med kompetanseheving på tematikken Barn i rusfamilier, ungdom og rusbruk, og kartleggingsmetodikken HKH.

Mer informasjon om Hilde Jeanette
E-post908 39 055
Eli Marie Wiig
Seniorrådgiver
Eli Maries hovedansvar er rusforebyggende arbeid (inkludert Program for folkehelsearbeid), generasjonsoverføring av rusproblemer og forebyggingsprogrammet Kjærlighet og Grenser.

Mer informasjon om Eli Marie
E-post991 65 668
Siv Tonje Luneng
Seniorrådgiver
Siv Tonjes spesialfelt er behandling av ruslidelser og andre psykiske lidelser. Hun er utdannet psykolog med spesialisering i klinisk voksenpsykologi.

Mer informasjon om Siv Tonje
E-post411 40 271
Reidar Pettersen Vibeto
Spesialrådgiver
Reidar jobber med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser (ROP), lokalt rusarbeid, implementering av retningslinjer og veiledere, MI og SMI.

Mer informasjon om Reidar
E-post924 84 198
Karin Gustavsen
Seniorrådgiver
Karins hovedansvar er praksisnær kunnskapsutvikling. Faglig kjerneområde er sosiale ulikheter i oppvekst og levekårsutsatte barnefamilier.

Mer informasjon om Karin
E-post464 22 897
Asle Bentsen
Spesialrådgiver
Asle jobber spesielt med Ungdata og BrukerPlan, og andre former for kartleggings- og analysearbeid.

Mer informasjon om Asle
E-post916 97 561
Rosanne Kristiansen
Spesialrådgiver
Rosanne jobber hovedsakelig med Ungdata, HKH og andre former for kartleggings- og analysearbeid.

Mer informasjon om Rosanne
E-post994 20 688
Nina Sterner
Spesialrådgiver
Ninas hovedansvar er arbeidsliv og rus, Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH), Fotostemmer og kommunale planprosesser (inkludert Program for folkehelsearbeid)

Mer informasjon om Nina
E-post948 51 967
Eva Linn Lilleheil
Spesialrådgiver
Eva Linn jobber hovedsakelig som kursholder i motiverende samtale. Hun jobber også med nasjonal overdosestrategi og BrukerPlan.

Mer informasjon om Eva Linn
E-post908 38 410
Ingvild Vardheim
Spesialrådgiver
Ingvilds hovedansvar er Ungdata og andre former for kartleggings- og analysearbeid, blant annet knyttet til Bedre tverrsektoriell samhandling (BTI/BTS).

Mer informasjon om Ingvild
E-post975 31 349
Anne Pernille Flatebakken
Rådgiver
Anne Pernilles hovedansvar er kommunal utvikling for Bedre tverrsektoriell samhandling (BTI/BTS) og tidlig innsats når det gjelder barn og unge.

Mer informasjon om Anne Pernille
E-post936 97 203
Anne-Kristin Imenes
Seniorrådgiver
Anne-Kristins hovedansvar er forebygging og tidlig innsats når det gjelder barn og unge. Sentrale områder er Livsmestring i skolen og Barnesamtaler.

Mer informasjon om Anne-Kristin
E-post907 55 410
Merete Haugen
Spesialrådgiver
Merete jobber med Bedre tverrsektoriell samhandling (BTI/BTS), rusrelaterte fosterskader/FASD og tidlig innsats når det gjelder barn og unge.

Mer informasjon om Merete
E-post922 32 570
Tommy Sjåfjell
Spesialrådgiver
Tommy jobber med aldring og rus, brukermedvirkning, alor og recovery. Han har egenerfaring med rus og psykisk helse-utfordringer.

Mer informasjon om Tommy
E-post47291063

Publisert: 13. juli 2016

Sist oppdatert: 22. mars 2022 kl. 13:50