Forsiden/Kontakt oss/Anne-Cathrine Utsigt

952 12 352
anne-cathrine.utsigt@korus-sor.no

Anne-Cathrine Utsigt

Master i utdanningsledelse, sosial- og spesialpedagog

Anne-Cathrine leder KoRus Sør. Foruten personal-, økonomi- og strategisk ledelse av KoRus, har hun hovedansvar for kontakten med blant annet Helsedirektoratet, og de regionale fylkesmennene og fylkeskommunene. Anne-Cathrine sitter i ledergruppen på Borgestadklinikken.

Bakgrunn
Anne-Cathrine har over 20-års erfaring fra kommunearbeid på ulike nivå. Hun har blant annet vært virksomhetsleder for hjelpetjenestene (barnevern, PPT, Helse- og familietjenesten) og hun har vært rektor i flere år. Anne-Cathrine har bred erfaring med forebyggende arbeid blant barn og unge.