Anne-Cathrine Utsigt

Virksomhetsleder

Arbeidsområder: Anne-Cathrine leder KORUS Sør. Foruten personal-, økonomi- og strategisk ledelse av KORUS, har hun hovedansvar for kontakten med blant annet Helsedirektoratet, og de regionale fylkesmennene og fylkeskommunene. Anne-Cathrine sitter i ledergruppen på Borgestadklinikken.

Utdanning og bakgrunn: Anne-Cathrine er utdannet sosial- og spesialpedagog og har en mastergrad i utdanningsledelse. Hun har over 20-års erfaring fra kommunearbeid på ulike nivå, blant annet som virksomhetsleder for hjelpetjenestene (barnevern, PPT, Helse- og familietjenesten) og som rektor i flere år.

Publisert: 27. september 2016

Sist oppdatert: 15. september 2021 kl. 15:00