Forsiden/Kontakt oss/Anne-Kristin Imenes

907 55 410
anne-kristin.imenes@korus-sor.no

Anne-Kristin Imenes

Anne-Kristin tilbyr kommuner undervisning i samtaler med barn, unge og foresatte når vi er bekymret. Hun underviser også om den nødvendige samtalen, fra bekymring til handling, tegn og signaler, og rus i et familieperspektiv. For ansatte i kommunens helsetjenester tilbyr hun veiledning i systematisk praksis og helhetlig tjenesteutvikling. Hun veileder i feedbackinformerte tjenester (FIT).

Anne-Kristin har mange års erfaring fra arbeid i kommune som kommunepsykolog. Hun har også erfaring fra PPT, BUP og familievernkontor. Hun har ledet Psykologforeningens ad hoc utvalg om klinisk praksis og kompetansebehov hos psykologer i kommunene, og har skrevet boken ”Allmennpsykologi. Psykisk helsearbeid i kommunen”.

Anne-Kristin er utdannet psykolog og er spesialist i barne- og ungdomspsykologi.

Fagstoff fra Anne-Kristin:

Fagbok: «Allmennpsykologi. Psykisk helsehjelp i kommunen» Gyldendal Akademisk forlag (2018).

Å søke hjelp – en tillitsprosess som må læres. Dagens medisin 2018

«Lavterskelpsykolog – ikke lightpsykolog» i Tidsskrift for Norsk Psykologforening (2011)

Diverse debattartikler i Tidsskrift for Norsk psykologforening: F.eks Snakk med fastlegene

Diverse anmeldelser av fagbøker innen barn og unge, psykisk helse og arbeid i kommune: