Anne-Kristin Imenes

Seniorrådgiver/psykologspesialist

Arbeidsområder: Undervisning i samtaler med barn, unge og foresatte når vi er bekymret, den nødvendige samtalen, fra bekymring til handling, tegn og signaler, og rus i et familieperspektiv. Veiledning i systematisk praksis og helhetlig tjenesteutvikling, og feedbackinformerte tjenester (FIT).

Utdanning og bakgrunn: Anne-Kristin er utdannet psykolog, og er spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Hun har mange års erfaring fra arbeid i kommune som kommunepsykolog, og har også erfaring fra PPT, BUP og familievernkontor.

Fagstoff fra Anne-Kristin:

Fagbok: «Allmennpsykologi. Psykisk helsehjelp i kommunen» Gyldendal Akademisk forlag (2018).

Å søke hjelp – en tillitsprosess som må læres. Dagens medisin 2018

«Lavterskelpsykolog – ikke lightpsykolog» i Tidsskrift for Norsk Psykologforening (2011)

Diverse debattartikler i Tidsskrift for Norsk psykologforening: F.eks Snakk med fastlegene

Diverse anmeldelser av fagbøker innen barn og unge, psykisk helse og arbeid i kommune:

Publisert: 24. mai 2018

Sist oppdatert: 13. mai 2020 kl. 12:48