Forsiden/Kontakt oss/Eli Marie Wiig

991 65 668
eli.wiig@korus-sor.no

Eli Marie Wiig

Seniorrådgiver

Eli arbeider for at rusforebygging skal være en selvsagt bestanddel i all folkehelsetenkning, særlig i samarbeid med folkehelseansvarlige i fylkeskommunene og kommunene. Rusforebygging i skolen og foreldrenes rolle er viktige interesseområder. Eli har doktorgrad fra 2018 om rusavhengige småbarnsmødre og generasjonsoverføring fra Universitetet i Oslo.

Eli har arbeidet 10 år som sykepleier i spesialisthelsetjenesten, blant annet i akuttmottak, som AIDS-sykepleier, på føde-/barselavdeling og i barne-/og ungdomspsykiatrien. Hun har også Mastergrad i pedagogikk og nesten 20 års erfaring som lærer og skoleleder, både fra grunnskole, videregående skole og høgskole. For tiden er Eli i tillegg deltidsengasjert i et doktorgradsstudium der hun forsker på rusavhengige småbarnsmødre som selv har vokst opp med rusproblemer i familien. Hun er tilknyttet medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Fagstoff fra Eli

2018: Rescue the child or treat the adult? Understandings among professionals in dual treatment of substance-use disorders and parenting

2016: Social support available for substance‐dependent mothers from families with parental substance abuse

2014: Substance-dependent women becoming mothers: breaking the cycle of adverse childhood experiences

2013: Rusforebygging som helsefremmende arbeid i skolen

2013: Tvangsinnlagte gravide rusmiddelavhengige 1996-2010

2013: Rapport om tvangsbehandling av gravide

2010: Kronikk i lørdags-VG om foreldrerollen

2006: Masteroppgave: Bidrar coaching til faglig og personlig utvikling hos ledere?