Eli Marie Wiig

Seniorrådgiver

Arbeidsområder:  Hovedansvar rusforebyggende arbeid (inkludert Program for folkehelsearbeid), generasjonsoverføring av rusproblemer og forebyggingsprogrammet Kjærlighet og Grenser.

Utdanning og bakgrunn: Eli Marie er utdannet sykepleier, og har arbeidet 10 år i spesialisthelsetjenesten, blant annet i akuttmottak, som AIDS-sykepleier, på føde-/barselavdeling og i barne-/og ungdomspsykiatrien. Hun har også mastergrad i pedagogikk og nesten 20 års erfaring som lærer og skoleleder, både fra grunnskole, videregående skole og høgskole. I 2018 tok hun en doktorgrad om rusavhengige småbarnsmødre og generasjonsoverføring fra Universitetet i Oslo.

Fagstoff fra Eli Marie: 

2018: Rescue the child or treat the adult? Understandings among professionals in dual treatment of substance-use disorders and parenting

2016: Social support available for substance‐dependent mothers from families with parental substance abuse

2014: Substance-dependent women becoming mothers: breaking the cycle of adverse childhood experiences

2013: Rusforebygging som helsefremmende arbeid i skolen

2013: Tvangsinnlagte gravide rusmiddelavhengige 1996-2010

2013: Rapport om tvangsbehandling av gravide

2010: Kronikk i lørdags-VG om foreldrerollen

2006: Masteroppgave: Bidrar coaching til faglig og personlig utvikling hos ledere?

Publisert: 18. oktober 2016

Sist oppdatert: 13. mai 2020 kl. 12:57