Forsiden/Kontakt oss/Eli Marie Wiig

991 65 668
eli.wiig@korus-sor.no

Eli Marie Wiig

Sykepleier, pedagog og PhD-student

Eli arbeider for at rusforebygging skal være en selvsagt bestanddel i all folkehelsetenkning, særlig i samarbeid med folkehelseansvarlige i fylkeskommunene og kommunene. Rusforebygging i skolen og foreldrenes rolle er viktige interesseområder. Eli er også PhD-student og forsker på generasjonsoverføring av rusproblemer.

Eli har arbeidet 10 år som sykepleier i spesialisthelsetjenesten, blant annet i akuttmottak, som AIDS-sykepleier, på føde-/barselavdeling og i barne-/og ungdomspsykiatrien. Hun har også Mastergrad i pedagogikk og nesten 20 års erfaring som lærer og skoleleder, både fra grunnskole, videregående skole og høgskole. For tiden er Eli i tillegg deltidsengasjert i et doktorgradsstudium der hun forsker på rusavhengige småbarnsmødre som selv har vokst opp med rusproblemer i familien. Hun er tilknyttet medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Fagstoff fra Eli

2016 Forskningsartikkel: Pregnant substance-abusing women in involuntary treatment: Attachment experiences with the unborn child

2014 Forskningsartikkel: Substance-dependent women becoming mothers: breaking the cycle of adverse childhood experiences

2013 Artikkel i «Bedre skole»: Rusforebygging som helsefremmende arbeid i skolen

2013 Tvangsinnlagte gravide rusmiddelavhengige 1996-2010

2013 Rapport om tvangsbehandling av gravide

2010 Kronikk i lørdags-VG om foreldrerollen

2006 Masteroppgave: Bidrar coaching til faglig og personlig utvikling hos ledere?