Forsiden/Kontakt oss/Eva Linn Lilleheil

908 38 410
eva.lilleheil@korus-sor.no

Eva Linn Lilleheil

Spesialrådgiver

Eva Linn er kursholder i MI og er kvalifisert medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hun er også medlem av nasjonalt nettverk i MI.

Eva Linn tilbyr kommuner opplæring i bruk av kartleggingsverktøyet Brukerplan, samt tolkning av resultater i etterkant av undersøkelsen.

For ansatte i ungdomsskole og videregående skole holder hun kjentmannskurs, som øker skolens kunnskap om ungdom og rus.

Eva Linn har mange års praktisk erfaring med brukere, både fra kriminalomsorgen og institusjoner for rusbrukere. Hun har en variert utdanningsbakgrunn, bestående av blant annet kriminologi, videreutdanning i alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, cannabisforebygging og -behandling samt en erfaringsbasert master i rus- og avhengighetsproblematikk. Dette gir henne en praktisk og teoretisk bakgrunn til arbeidet i KoRus Sør.

Fagstoff fra Eva Linn

Blogginnlegg:

Kunsten å overtale seg selv

Ungdom eier ikke problemene sine alene

Forført av spriten – blendet av fasaden

Russetid og nostalgi

Rusbruk – kriminalitet eller sykdom?

Splitter pine (om behovet for felles faglig forståelse)

Cannabisdebatten – en kilde til forvirring