Fred Rune Rahm

Seniorrådgiver

Arbeidsområder: Rusmidler, medikamenter, rus – psykisk/fysisk helse, hjernefunksjon og utvikling, mindfulness samhandling og implementering, rus og arbeidsliv, grunnleggende rusforståelse.

Utdanning og bakgrunn: Fred Rune er utdannet lege, og har mange års erfaring som lege fra allmennpraksis og spesialisthelsetjeneste (rus og psykiatri). I tillegg har han jobbet med bedriftshelsetjeneste og organisasjonsutvikling.

Fagstoff fra Fred Rune: 

Bok om aldring og rus: Aldring og rusmider

Publisert: 26. juli 2016

Sist oppdatert: 13. mai 2020 kl. 12:50