Forsiden/Kontakt oss/Fred Rune Rahm

997 03 510
fred.rahm@korus-sor.no

Fred Rune Rahm

Seniorrådgiver

Arbeidsområder i KoRus Sør: Rusmidler, medikamenter, rus – psykisk/fysisk helse, hjernefunksjon og utvikling, mindfulness samhandling og implementering, rus og arbeidsliv, grunnleggende rusforståelse.

– Med en holistisk tilnærming jobber jeg med rus og psykisk helse i en biososial forståelsesmodell, sier Fred Rune Rahm.

Han har mange års erfaring som lege fra allmennpraksis og spesialisthelsetjeneste (rus og psykiatri). I tillegg har han jobbet med bedriftshelsetjeneste og organisasjonsutvikling.

Fagstoff fra Fred Rune

Bok om eldre og rus: Aldring og rusmider