Forsiden/Kontakt oss/Helge Fredriksen

917 79 353
helge.fredriksen@korus-sor.no

Helge Fredriksen

Rådgiver

Helge jobber spesielt med Ansvarlig alkoholhåndtering, og bistår kommunene med etablering av formalisert samarbeid kommune, politi, bransje, gjennomføring av ansvarlig vertskap-kurs, rådgivning innen alkohollovgivningen, kartlegging og analyse av utelivsrelatert vold og ordensforstyrrelser, politikeropplæring.

Helge har lang erfaring fra rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid i politiet. Han har i flere år vært SLT-koordinator, og jobbet med forebyggende barne- og ungdomsarbeid.

Han har også tatt videreutdanning innen menneskerettigheter, flerkulturelt arbeid og konflikthåndtering, og jobbet i internasjonale konfliktområder.