Helge Fredriksen

Rådgiver

Arbeidsområder: Ansvarlig alkoholhåndtering, bistår kommunene med etablering av formalisert samarbeid kommune, politi, bransje, gjennomføring av ansvarlig vertskap-kurs, rådgivning innen alkohollovgivningen, kartlegging og analyse av utelivsrelatert vold og ordensforstyrrelser, politikeropplæring.

Utdanning og bakgrunn: Helge er utdannet politi, og har lang erfaring fra rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid i politiet. Han har i flere år vært SLT-koordinator, og jobbet med forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Han har også tatt videreutdanning innen menneskerettigheter, flerkulturelt arbeid og konflikthåndtering, og jobbet i internasjonale konfliktområder.

Publisert: 26. juli 2016

Sist oppdatert: 11. mai 2020 kl. 13:52