Forsiden/Kontakt oss/Hilde Jeanette Løberg

908 39 055
hilde.loberg@korus-sor.no

Hilde Jeanette Løberg

Spesialrådgiver

Hilde leder kompetansehevingsprogrammet Barn i rusfamilier, og tilbyr fagfolk som jobber med barn opplæring i hvordan identifisere barn som sliter, hvordan samtale med barn og hvordan gjennomføre en bekymringssamtale med foreldre. Hun jobber også med hvordan kommuner kan spre, implementere og ivareta kunnskapen internt i egen organisasjon.

Videre jobber hun med hvordan kommuner kan utarbeide gode rutiner for hvordan gå fra bekymring til handling og få til et forutsigbart tverrfaglig samarbeid, blant annet gjennom arbeidet med samarbeidsmodellen BTI (Bedre Tverrfaglig samarbeid).

Hilde er opptatt av at tidlig innsats og hvordan rusbruk hos voksne kan gi konsekvenser for barn. Og at det både er humant, etisk og økonomisk mer lønnsomt å forebygge barn enn å behandle voksne.

Hilde har flere års erfaring fra arbeid i blant annet i barnehage, skole, organisasjonsarbeid og med organisasjonsutvikling.

Fagstoff fra Hilde Jeanette

Den nødvendige samtalen

Samtale med barn

Blogginnlegg

Jeg datt ut av videregående allerede i barnehagen

«Jippy, barnefri, helg og fest!»

Flere blogginnlegg fra Hilde Jeanette