Forsiden/Kontakt oss/Hilde Jeanette Løberg

908 39 055
hilde.loberg@korus-sor.no

Hilde Jeanette Løberg

Spesialrådgiver

Arbeidsområder: Barn i rusfamilier, ungdom og rus, tverrfaglig samhandling, tjenesteutvikling, medvirkning, interessentinvolvering og kartlegginger, opplæring i Kjentmann, Hurtig kartlegging og handling (HKH).

Utdanning og bakgrunn: Hilde Jeanette har master i innovasjon og ledelse, og arbeidserfaring fra barnehage og skole, ulike interesseorganisasjoner og med organisasjonsutvikling. Hun har vært ansatt i KoRus Sør siden 2009.

Fagstoff fra Hilde Jeanette: 

Barn i rusfamilier

Videoer og verktøy

Blogginnlegg fra Hilde Jeanette:

Jeg datt ut av videregående allerede i barnehagen

«Jippy, barnefri, helg og fest!»

Flere blogginnlegg fra Hilde Jeanette