Forsiden/Kontakt oss/Karin Gustavsen

464 22 897
karin.gustavsen@korus-sor.no

Karin Gustavsen

Seniorrådgiver

Arbeidsområder: Praksisnær kunnskapsutvikling, faglig kjerneområde i sosiale ulikheter i oppvekst med fokus på levekårutsatte barnefamilier.

Utdanning og bakgrunn: Karin er utdannet sosionom, sosiolog og førstelektor. Hun har gjennomført flere forskerkurs på Phd-nivå. Hun har omfattende yrkesbakgrunn fra nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, blant annet innen ledelse, prosjektutvikling og styring, forskning og formidling.

Fagstoff fra Karin: 

Sosiale ulikheter i oppvekst – en humanitær utfordring

Har vi råd, mamma?: om inntektssikring og fattigdom

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Publisert: 26. juli 2016

Sist oppdatert: 13. mai 2020 kl. 10:54