Forsiden/Kontakt oss/Karin Gustavsen

464 22 897
karin.gustavsen@korus-sor.no

Karin Gustavsen

Seniorrådgiver

Karin jobber spesielt med praksisnær kunnskapsutvikling. Hennes faglige kjerneområde er sosiale ulikheter i oppvekst, med fokus på levekårutsatte barnefamilier.

Karin bidrar også på ulike kurs og programmer, særlig med temaer knyttet til implementering av kunnskap i praksis og innbyggermedvirkning med fokus på barn og unges medvirkning i forskning og praksis.

Karin er utdannet sosionom, sosiolog og førstelektor. Hun har gjennomført flere forskerkurs på phd-nivå. Hun har omfattende yrkesbakgrunn fra nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, blant annet innen ledelse, prosjektutvikling og styring, forskning og formidling.

Hun har videreutdanning innen rusarbeid i kommunene, har gjennomført kurs i menneskerettigheter fra Bosnia og er godkjent som veileder for sosialarbeidere. Karin jobber også med Barnehjernevernet i Oslo kommune, i Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

Hun deltar også i nordisk forskernettverk om unge.

Fagstoff fra Karin

Sosiale ulikheter i oppvekst – en humanitær utfordring

Har vi råd, mamma?: om inntektssikring og fattigdom

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon