Karin Gustavsen

Seniorrådgiver

Arbeidsområder: Praksisnær FOU (kunnskapsutvikling), faglig kjerneområde i sosiale ulikheter i oppvekst med fokus på levekårutsatte barnefamilier.

Utdanning og bakgrunn: Karin er utdannet sosionom, sosiolog og førstelektor. Hun har gjennomført flere forskerkurs på Phd-nivå. Hun har omfattende yrkesbakgrunn fra nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, blant annet innen ledelse, prosjektutvikling og styring, forskning og formidling.

Fagstoff fra Karin: 

Sosiale ulikheter i oppvekst – en humanitær utfordring

Har vi råd, mamma?: om inntektssikring og fattigdom

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Publisert: 26. juli 2016

Sist oppdatert: 30. september 2020 kl. 14:56