Forsiden/Kontakt oss/Kristin Håland

918 50 952
kristin.haland@korus-sor.no

Kristin Håland

Seniorrådgiver

Kristin har ansvar for temaer innen svangerskap, sped- og småbarnstiden. Hun er spesielt opptatt av psykososiale utfordringer i forhold til rus, men ønsker også å fokusere på helhet og sammenhenger med vold og psykisk helse. Kristin er opptatt av at man skal kunne stille spørsmål om vanskelige temaer på en respektfull måte. Hun er opptatt av å utvikle samarbeid med foreldre, sosialt nettverk og tverrfaglige instanser. Det viktigste målet er å jobbe for at barn skal få en best mulig start på livet.

Samtidig ønsker Kristin å ha et fokus på de som arbeider med vanskelige temaer, – på balansen mellom nærhet, distanse og arbeidsglede.

Som forsker er Kristin engasjert i et prosjekt om traumebevisst omsorg, AvHoldt. Det er kvalitativ forskning med fokus på endringer. Forskningsprosjektet startet høsten 2016.

Bakgrunn:
Kristin har mye klinisk erfaring som jordmor fra både kommunehelsetjenesten og fra spesialisthelsetjenesten. Hun har også jobbet som jordmor/psykiatrisk sykepleier på poliklinikk i samtaler med gravide. Kristin har vært ansatt ved jordmorutdannelsen ved Høyskolen i Sørøst-Norge som høyskolelektor/førsteamanuensis.

Kristin har doktorgrad fra 2014 om vold i svangerskapet fra Gøteborg Universitet. Hun har jobbet ved Nasjonalt kunnskapssenter om Vold og traumatisk stress i prøveprosjekt om hvordan spørre om vold i svangerskapsomsorgen, var en periode ansatt ved Helsedirektoratet der hun var med og utarbeidet nye Retningslinjer om i svangerskapsomsorgen i Norge. (2014).

Fagstoff fra Kristin

Håland, Kristin: Violence against women in the childbearing period. Women’s and men’s experiences, Institute of Health and Care Sciences at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, 2014

Engnes (Håland), K., Lidèn, E., & Lundgren, I., (2012) Experiences of being exposed to intimate partner violence during pregnancy. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 7.

Engnes (Håland), K., Lidèn, E., & Lundgren, I., (2012) Women`s experiences of important others in a pregnancy dominated by intimate partner violence. Scandinavian Journal of Caring science

Håland, K., Lundgren, I., Eri, T. S., & Lidén, E. (2014). The meaning of men’s experiences of becoming and being fathers, in men who have subjected their partners to violence. Fathering, 12(2), 178

Håland, K., Lundgren, I., Lidén, E., & Eri, T. S. (2016). Fathers’ experiences of being in change during pregnancy and early parenthood in a context of intimate partner violence. International journal of qualitative studies on health and well-being, 11.

Hjemdal, O. K., & Engnes (Håland), K. (2009). Å spørre om vold ved svangerskapskontroll: Rapport fra et forsøksprosjekt i fire kommuner. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2009).