Kristin Håland

Seniorrådgiver

Arbeidsområder: Ansvar for temaer innen svangerskap, sped- og småbarnstiden, Tidlig Inn

Utdanning og bakgrunn: Kristin er utdannet jordmor, og har doktorgrad fra 2014 om vold i svangerskapet. Hun har mye klinisk erfaring som jordmor fra både kommunehelsetjenesten og fra spesialisthelsetjenesten, jobbet som jordmor/psykiatrisk sykepleier på poliklinikk i samtaler med gravide, og som høyskolelektor/førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har også jobbet ved Nasjonalt kunnskapssenter om Vold og traumatisk stress i prøveprosjekt om hvordan spørre om vold i svangerskapsomsorgen, og var en periode ansatt ved Helsedirektoratet der hun var med og utarbeidet nye Retningslinjer om i svangerskapsomsorgen i Norge (2014).

Fagstoff fra Kristin:

Håland, Kristin: Violence against women in the childbearing period. Women’s and men’s experiences, Institute of Health and Care Sciences at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, 2014

Engnes (Håland), K., Lidèn, E., & Lundgren, I., (2012) Experiences of being exposed to intimate partner violence during pregnancy. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 7.

Engnes (Håland), K., Lidèn, E., & Lundgren, I., (2012) Women`s experiences of important others in a pregnancy dominated by intimate partner violence. Scandinavian Journal of Caring science

Håland, K., Lundgren, I., Eri, T. S., & Lidén, E. (2014). The meaning of men’s experiences of becoming and being fathers, in men who have subjected their partners to violence. Fathering, 12(2), 178

Håland, K., Lundgren, I., Lidén, E., & Eri, T. S. (2016). Fathers’ experiences of being in change during pregnancy and early parenthood in a context of intimate partner violence. International journal of qualitative studies on health and well-being, 11.

Hjemdal, O. K., & Engnes (Håland), K. (2009). Å spørre om vold ved svangerskapskontroll: Rapport fra et forsøksprosjekt i fire kommuner. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2009).

Publisert: 26. juli 2016

Sist oppdatert: 13. mai 2020 kl. 11:02