Forsiden/Kontakt oss/Liv Drangsholt

994 58 322
liv.drangsholt@korus-sor.no

Liv Drangsholt

Spesialrådgiver

Liv organiserer arbeidet med utviklingsprogrammet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) i region sør. Hun tilbyr veiledning til kommunene i forbindelse med utvikling av modell og handlingsveiledere.

Hun har i flere år arbeidet spesielt med tema rus og graviditet og rusrelaterte fosterskader. Hun organiserer også kompetansehevning innenfor tema tvang innenfor rusfeltet.

Liv har mange års erfaring fra arbeid innenfor barneverntjeneste, voksenpsykiatrisk poliklinikk, Skjermet enhet for gravide og som mekler innenfor familievernet.

Blogginnlegg fra Liv Drangsholt

Blogginnlegg fra Liv Drangsholt