Liv Drangsholt

Spesialrådgiver

Arbeidsområder: Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI), veiledning til kommunene i forbindelse med utvikling av modell og handlingsveiledere.

Utdanning og bakgrunn: Liv er utdannet sosionom, og har i flere år arbeidet spesielt med tema rus og graviditet og rusrelaterte fosterskader. Hun organiserer også kompetansehevning innenfor tema tvang innenfor rusfeltet. Liv har mange års erfaring fra arbeid innenfor barneverntjeneste, voksenpsykiatrisk poliklinikk, Skjermet enhet for gravide og som mekler innenfor familievernet.

Blogginnlegg fra Liv: 

Blogginnlegg fra Liv Drangsholt

Publisert: 26. juli 2016

Sist oppdatert: 11. mai 2020 kl. 14:19