Forsiden/Kontakt oss/Nina Sterner

948 51 967
nina.sterner@korus-sor.no

Nina Sterner

Rådgiver

Nina drifter nettverk for arbeidsliv og rus i samarbeid med med Akan og spesialisthelsetjenesten. Nettverkene kan du lese mer om her: www.alor.no.

Hun tilbyr kommuner råd og veiledning i kommunal alkoholpolitikk/ansvarlig alkoholhåndtering. Dette ses gjerne i sammenheng med kommunal rusmiddelpolitikk for øvrig, og Nina kan gi råd og veiledning til kommuner som skal utarbeide rusmiddelpolitiske handlingsplaner.

I tillegg er Nina opptatt av medvirkning i tjenesteutvikling, og kan støtte i bruk av medvirkningsmetoden Fotostemmer.

Nina har mange års erfaring fra kommunalt rusarbeid, både som ruskonsulent og som fagleder- og seksjonsleder i NAV. Dette har gir en praktisk og nyttig bakgrunn for arbeidet i KoRus Sør.

Nina tar nå en master i helsefremmende arbeid, og ønsker å knytte dette arbeidet opp mot rusforebygging i et folkehelseperspektiv.

Fagstoff fra Nina

Praksiserfaring med bruk av metoden Fotostemmer