Forsiden/Kontakt oss/Reidar Pettersen Vibeto

924 84 198
reidar.vibeto@korus-sor.no

Reidar Pettersen Vibeto

Seniorrådgiver

Reidar har gjennom flere år arbeidet som kursholder i MI og er kvalifisert medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Han er også medlem av nasjonalt nettverk i MI.

Reidar har gjennom flere år hatt ansvar for kurs i screening og motiverende intervju (basiskurs i kartlegging og samtaleteknikk). Han har også i flere år vært ansvarlig for ROP-satsingen gjennom undervisning, organisering av kurs og implementering av retningslinjer og veiledere på ROP-feltet. Han ønsker at dette arbeidet kan bidra til forbedret behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ROP-lidelser. Han har i løpet av de siste to årene forelest på undervisningsdager om behandling og rehabilitering av ROP-lidelser ved Høgskolen i Sør-Øst Norge.

I tillegg arbeider Reidar med Recovery, og kan tilby hjelp til Recovery-orientering av tjenestene.

Reidar har mange års erfaring fra DPS i behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser, både individuell behandling og gruppebehandling. Han er klinisk sosionom i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ROP-lidelser og har ett års gruppeterapiutdanning fra institutt for gruppeanalyse (IGA). Han har mastergrad i klinisk helsearbeid med studiespesialisering psykisk helsearbeid.

Fagstoff fra Reidar

Feltfagfolk viser vei (fagartikkel i Rusfag)

Helt, ikke stykkvis og delt (blogginnlegg)