Forsiden/Kontakt oss/Rosanne Kristiansen

994 20 688
rosanne.kristiansen@korus-sor.no

Rosanne Kristiansen

Cand polit, sosialantropolog

Rosanne har jobbet ved KoRus i mange år, med mange ulike oppgaver. De siste årene har hun jobbet aller mest med Ungdata. Hun tilbyr fylkeskommuner og kommuner støtte og hjelp til gjennomføring av undersøkelsene og bearbeiding av resultatene. Hun ønsker at Ungdata skal brukes aktivt i fylkeskommunene og kommunene til tjenesteforbedring.

Rosanne veileder også i bruk av metoden Hurtig kartlegging og handling (HKH). HKH er en kartleggingsmodell som innehar metoder som dialogkonferanser, spørreskjemametodikk, observasjoner, kvalitative intervju, dokumentanalyser, m.v.

I tillegg jobber Rosanne med ulike evaluerings- og kartleggingsoppgaver.

Rosanne er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo, og har etter fullført hovedfag tatt videreutdanning i prosjektledelse ved BI og cannabiskunnskap ved Universitetet i Agder.

Fagstoff fra Rosanne

Ung i Agder 2016

Ung i Tønsberg (Kristiansen, 2014)

Ungdata i kommunene (Kristiansen, 2015)

Gravide innlagt på Borgestadklinikken etter HOT § 10-3 i perioden 2011-2014 – sammenlignet med funnene fra 1996-2010. (2015, Kristiansen)

Med framtida i magen- er kartleggingsverktøyet TWEAK med tilleggsspørsmål til hjelp for jordmor og den gravide? (2014, Kristiansen)

Hvem er de pårørende- hva slags belastninger rapporterer de om, 2009-2011( Kristiansen og Myhra)