Forsiden/Kontakt oss/Rosanne Kristiansen

994 20 688
rosanne.kristiansen@korus-sor.no

Rosanne Kristiansen

Spesialrådgiver

Rosanne har jobbet ved KoRus Sør siden 2005, med mange ulike oppgaver. De siste årene har hun jobbet aller mest med Ungdata. Hun tilbyr fylkeskommuner og kommuner støtte og hjelp til gjennomføring av undersøkelsene, og bearbeiding og tolkning av resultatene. Hun ønsker at Ungdata skal brukes aktivt i fylkeskommunene og kommunene til tjenesteforbedring.

Rosanne veileder også i bruk av metoden Hurtig kartlegging og handling (HKH). HKH er en kartleggingsmodell hvor målet er å skaffe en god oversikt over et problemområde for å raskt sette inn hensiktsmessige og treffsikre tiltak.

I tillegg jobber Rosanne med andre evaluerings- og kartleggingsoppgaver.

Rosanne er utdannet sosialantropolog, og har etter fullført hovedfag tatt videreutdanning i prosjektledelse ved BI og i cannabiskunnskap ved Universitetet i Agder.

Fagstoff fra Rosanne

Med Ungdata i fokus – et inspirasjonshefte (2018)

Ung i Telemark 2018

Ung i Buskerud 2017

Ung i Agder 2016

Ungdata i kommunene (Kristiansen, 2015)

Gravide innlagt på Borgestadklinikken etter HOT § 10-3 i perioden 2011-2014 – sammenlignet med funnene fra 1996-2010. (2015, Kristiansen)

Med framtida i magen- er kartleggingsverktøyet TWEAK med tilleggsspørsmål til hjelp for jordmor og den gravide?(2014, Kristiansen)

Hvem er de pårørende- hva slags belastninger rapporterer de om, 2009-2011( Kristiansen og Myhra)

Blogginnlegg:

Hvordan kan vi forhindre at ungdom begynner med cannabis?

Å være prisgitt

Alle vet at Jeppe drikker, men hvordan har Nille det?