Rosanne Kristiansen

Spesialrådgiver

Arbeidsområder: Ungdataveileder Hurtig kartlegging og handling (HKH), andre evaluerings- og kartleggingsoppgaver.

Utdanning og bakgrunn: Rosanne er utdannet sosialantropolog, og har etter fullført hovedfag tatt videreutdanning i prosjektledelse ved BI og i cannabiskunnskap ved Universitetet i Agder. Hun har jobbet ved KORUS Sør siden 2005, med mange ulike oppgaver.

Fagstoff fra Rosanne: 

Ung i Agder 2019

Med Ungdata i fokus – et inspirasjonshefte (2018)

Ung i Telemark 2018

Ung i Buskerud 2017

Ung i Agder 2016

Ungdata i kommunene (Kristiansen, 2015)

Gravide innlagt på Borgestadklinikken etter HOT § 10-3 i perioden 2011-2014 – sammenlignet med funnene fra 1996-2010. (2015, Kristiansen)

Med framtida i magen- er kartleggingsverktøyet TWEAK med tilleggsspørsmål til hjelp for jordmor og den gravide?(2014, Kristiansen)

Hvem er de pårørende- hva slags belastninger rapporterer de om, 2009-2011( Kristiansen og Myhra)

Blogginnlegg:

Hvordan kan vi forhindre at ungdom begynner med cannabis?

Å være prisgitt

Alle vet at Jeppe drikker, men hvordan har Nille det?

Publisert: 26. juli 2016

Sist oppdatert: 15. september 2021 kl. 15:11