Titti Huseby

Sosionom

Titti har lang og bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra rusfeltet og psykisk helsevern. Hun holder kurs i Motiverende Intervju for kommuner og spesialisttjeneste. Målsettingen er at samtalemetoden tas i bruk og blir godt implementert, og det legges derfor vekt på oppfølging og veiledning etter avtale i etterkant av kursdagene. Hun er medlem av det internasjonale MI-nettverket MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers.

Titti har en sammensatt kompetanse fra klinisk arbeid med rusmiddelavhengige, pårørende og familier i tillegg til prosjektarbeid i kommunene knyttet til tidlig intervensjon i graviditet og småbarnsperiode. Hun har erfaring fra oppsøkende arbeid, poliklinikk, døgninstitusjoner, akutt kriseintervensjon og langsiktige behandlingsløp. Pårørende, familien som helhet og barnas situasjon i familier hvor de voksne strever har alltid stått i fokus. Hun kan bidra med undervisning, foredrag og veiledningsoppdrag på dette området.

Ansatte ved studentsamskipnadene og høgskoler/universitet kan ta kontakt for drøfting og samarbeid vedr. rusforebyggende tiltak blant studenter. Ut fra kapasitet kan hun også bidra med undervisning innenfor temaet aldring og rus i et familie- og pårørendeperspektiv.

Fagstoff fra Titti

MI verktøykasse (inneholder bl.a. tips til trening og implementering i etterkant av opplæring i MI)

Publisert: 26. juli 2016

Sist oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08:56