Laster Arrangementer

Hvert år fødes det barn i Norge som er eksponert for rusmidler og medikamenter i svangerskapet. Dette kan gi store skader som kan påvirke barnets livskvalitet og helse gjennom hele livet. Samtidig er det er vanskelig å skulle bli mamma og være avhengig av rusmidler. Det er vondt å vite at en kanskje skader sitt barn, samtidig som suget etter rus og medikamenter sliter i kroppen. Hvordan kan vi bistå det ufødte barnet til å få en best mulig start? Hvordan kan vi i svangerskapet hjelpe mødre med oppfølging, både med rusavhengigheten og på veien til å bli en trygg mamma? Hvordan kan vi bidra til å støtte begge foreldrene i å være gode omsorgspersoner for den lille? Noen gravide følges opp i kommunehelsetjenesten mens andre trenger døgnopphold i institusjon. Hvordan er de ulike tilbudene og hva er innholdet i dem? Hvilke erfaringer har du selv i arbeidet med oppfølging av gravide og deres partnere?

Dette er temaer vi ønsker å belyse i dette kurset. Du er velkommen til å delta!

Å bli foreldre og være rusavhengig, Arendal 26.11.2020

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Publisert: 6. oktober 2020

Sist oppdatert: 12. oktober 2020 kl. 14:52