Aldring og bruk av rusmidler

Forsiden/Eldre og bruk av rusmidler, Kurs/Aldring og bruk av rusmidler

Aldring og bruk av rusmidler

Laster Hendelser

Kurset vil omhandle bedre grunnforståelse av utfordringen: Utviklingstrekk, rusmidler og aldringsprosesser, sykdom og medikamenter. Tilnærming og samtale. Praktiske og etiske avveininger.

Dagen legges opp som en workshop, der korte faglige innlegg skal konkretiseres inn i den enkeltes arbeidshverdag  gjennom samtale, refleksjon og erfaringsutveksling.

Les mer om aldring og bruk av rusmidler her

Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Aldring og bruk av rusmidler 06.05.2020

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Fred Rune Rahm har mange års erfaring som lege fra allmennpraksis og spesialisthelsetjeneste (rus og psykiatri). I tillegg har han jobbet med bedriftshelsetjeneste og organisasjonsutvikling.

Titti Huseby er utdannet sosionom. Hun har over 30 års bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra rus- og psykiatrifeltet. I tillegg har hun de siste 13 årene vært ansatt ved KoRus – Sør med ansvar for prosjektarbeid, undervisning og veiledningsoppdrag. Rus i et familie- og generasjonsperspektiv samt hovedansvar for opplæringstilbud til kommuner og spesialisthelsetjeneste i samtalemetoden Motiverende Intervju har stått sentralt. Hun er medlem av det internasjonale MI nettverket MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers. Titti Huseby gikk av med pensjon i 2019, men tar fortsatt oppdrag for Korus.

Se alle kurs
Se avholdte kurs
Skreddersydde kurs