Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Kurset vil omhandle bedre grunnforståelse av utfordringen: Utviklingstrekk, rusmidler og aldringsprosesser, sykdom og medikamenter. Tilnærming og samtale. Praktiske og etiske avveininger.

Dagen legges opp med gruppesamtaler, der korte faglige innlegg skal konkretiseres inn i den enkeltes arbeidshverdag  gjennom samtale, refleksjon og erfaringsutveksling.

Digital løsning:
Kurset forutsetter PC med lyd, bilde og mikrofon som minimum. Hodetelefoner anbefales sterkt.

Det må være en rimelig god internettforbindelse*.

Ut over dette tar vi oss av det tekniske.

* De fleste har god nok internettforbindelse både hjemme og på kontoret. Dersom flere skal dele på en linje (som når flere sitter på sitt eget kontor på arbeidsplassen, kan det skje at kapasiteten blir i minste laget. Sitter en gruppe sammen på et kontor reduseres risikoen. Sitter du hjemme vil det nesten alltid gå bra.

Les mer om aldring og bruk av rusmidler her

Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Aldring og bruk av rusmidler 16.09.2020

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæring.

Fred Rune Rahm har mange års erfaring som lege fra allmennpraksis og spesialisthelsetjeneste (rus og psykiatri). I tillegg har han jobbet med bedriftshelsetjeneste og organisasjonsutvikling.

Titti Huseby er utdannet sosionom. Hun har over 30 års bred klinisk erfaring, hovedsakelig fra rus- og psykiatrifeltet. I tillegg har hun de siste 13 årene vært ansatt ved KoRus Sør med ansvar for prosjektarbeid, undervisning og veiledningsoppdrag. Rus i et familie- og generasjonsperspektiv samt hovedansvar for opplæringstilbud til kommuner og spesialisthelsetjeneste i samtalemetoden Motiverende Intervju har stått sentralt. Hun er medlem av det internasjonale MI nettverket MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers.

Publisert: 22. januar 2020

Sist oppdatert: 1. september 2020 kl. 10:05