alor nettverkssamling Agder

Forsiden/Arbeidsliv og rus/alor nettverkssamling Agder

alor nettverkssamling Agder

Juridiske aspekter knyttet til tema arbeidsliv og rus

Laster Hendelser

alor står for arbeidsliv og rus. Et alor nettverk er en møteplass hvor du inviteres til å utveksle erfaringer knyttet til arbeidsliv, rusbruk og avhengighetsproblematikk. Fokus er både på forebygging, å komme inn tidlig, og oppfølging av ansatte med avhengighetsproblematikk. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.
alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne.

alor nettverkssamling Agder 17.04.2018

Se alle kurs
Se avholdte kurs
Skreddersydde kurs