Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

alor står for arbeidsliv og rus. Et alor nettverk er en møteplass hvor du inviteres til å utveksle erfaringer knyttet til arbeidsliv, rusbruk og avhengighetsproblematikk. Fokus er både på forebygging, å komme inn tidlig, og oppfølging av ansatte med avhengighetsproblematikk. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.

alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne.

Les mer om arbeidsliv og rus

alor Agder 18.10.2018

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæringen.
  • Utarbeiding/implementering av rusmiddelpolicy
  • Tormod Gilje, Avinor
  • Bevisstgjøring av rusbruk i organisasjonen ved bruk av nano-læring v/Jan Arild Trondal, hovedverneombud /miljøterapeut/rusrådgiver
  • Individuell akan – avtale
  • Erfaringsutveksling

Publisert: 15. juni 2018

Sist oppdatert: 4. oktober 2018 kl. 08:46