Alor nettverkssamling Agder

Forsiden/Arbeidsliv og rus, Kurs/Alor nettverkssamling Agder

Alor nettverkssamling Agder

Laster Hendelser

Alor står for arbeidsliv og rus. Et alor nettverk er en møteplass hvor du inviteres til å utveksle erfaringer knyttet til arbeidsliv, rusbruk og avhengighetsproblematikk. Fokus er både på forebygging, å komme inn tidlig, og oppfølging av ansatte med avhengighetsproblematikk. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.

alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne.

Les mer om arbeidsliv og rus

alor Agder 16.10.2020

  • Les Korus - Sør sin personvernerklæringen.

Publisert: 21. januar 2020

Sist oppdatert: 31. mars 2020 kl. 11:44