alor nettverkssamling Buskerud, Telemark og Vestfold

Forsiden/alor nettverkssamling Buskerud, Telemark og Vestfold

alor nettverkssamling Buskerud, Telemark og Vestfold

Laster Hendelser
  • Dette kurset er avholdt.

alor står for arbeidsliv og rus. Et alor nettverk er er en møteplass hvor du inviteres til å utveksle
erfaringer knyttet til arbeidsliv, rusbruk og avhengighetsproblematikk. Fokus er både på
forebygging, å komme tidlig inn, og oppføling av ansatte med avhengighetsproblematikk.
Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre
i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.
alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan
hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig
og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne

Program alor nettverkssamling Telemark, Buskerud og Vestfold 06.12.2016