alor nettverkssamling Buskerud, Telemark og Vestfold

Forsiden/alor nettverkssamling Buskerud, Telemark og Vestfold

alor nettverkssamling Buskerud, Telemark og Vestfold

Tema: Medikamenter og spill - konsekvenser for arbeidslivet

Laster Hendelser
  • Dette kurset er avholdt.

alor står for arbeidsliv og rus. Et alor nettverk er er en møteplass hvor du inviteres til å utveksle erfaringer knyttet til arbeidsliv, rusbruk og avhengighetsproblematikk. Fokus er både på forebygging, å komme tidlig inn, og oppfølging av ansatte med avhengighetsproblematikk. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.
alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne.