Arbeid med rus og psykisk helse – en helhetlig tilnærming

Forsiden/Arbeid med rus og psykisk helse – en helhetlig tilnærming

Arbeid med rus og psykisk helse – en helhetlig tilnærming

Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Hva virker når i rusbehandling? Noen av svarene får du på dette kurset.

Deltakerne lærer å se hvordan den helhetlige modellen Utviklingshuset kan være til hjelp i hverdagen. Den fremhever at rammene for arbeidet må stemme. Deretter gir den eksempler på hvordan hjelpere kan bidra til stabilitet og god regulering hos brukeren og seg selv. Da kan en trekke inn andre tiltak for å bygge et meningsfylt liv. Mange jobber allerede slik, intuitivt. Denne kursdagen ønsker vi å forene kunnskap, metoder og erfaring deltakerne allerede har med nyere kunnskap om hjernen, tilknytning, traumer og terapi. Viktige temaer i dette er stabiliseringsbehandling, relasjonskompetanse, regulering, brukerperspektivet, terapeutisk vekst og recovery. Deltakerne blir også kjent med kartleggingsverktøy for rus og psykisk helse og med verktøy for evaluering av behandlingen.

Modellen Utviklingshuset gjør det mulig å navigere bevisst i hvert enkelt møte med brukeren, i planlegging av oppfølging og i samhandling med andre instanser. Den gjør det lettere å velge kompetansehevingstiltak for de ansatte og den egner seg også til planlegging og forbedring av organisatoriske rammevilkår. Modellen bygger på kunnskapsbasert praksis og inkluderer anbefalinger nevnt i en rekke retningslinjer og veiledere.

Se alle kurs
Se avholdte kurs
Utviklingsprogrammer
Skreddersydde kurs