Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

DAG 1. Grunnkurs: En helhetlig tilnærming – Utviklingshuset, torsdag 17. august, klokken 9.30 til 15.30

DAG 2. Fordypningskurs: Stabilisering og ressurser, fredag 18. august, klokken 9 til 15

Tidligere deltakere og vi anbefaler å delta på begge dagene. Men det er også mulig å delta på dag 1 eller 2. Deltakelse på dag 2 forutsetter gjennomført grunnkurs.

Introduksjon til kursdagene:

Hva virker når i rusbehandling? Noen av svarene får du på dette kurset.

Hjelperens viktigste verktøy er seg selv. Mennesker med rusmiddellidelser må møtes med varme, klokhet og helhetlig innsats. Gode møter legger grunnlaget for endringsprosesser.

Nyttig endringsarbeid krever også at hjelpen tilpasses brukerens behov. På dette kurset presenterer vi en helhetlig fremgangsmåte som har vist seg å gjøre jobben enklere og mer oversiktlig. Med modellen Utviklingshuset kan en favne bredt og samtidig ha et praktisk verktøy.
Vi inviterer til to kursdager: Grunnkurs: En helhetlig tilnærming – Utviklingshuset og Fordypningskurs: Stabilisering og ressurser.
Begge kursdagene blir lagt opp praksisnært, med variasjon mellom undervisning, refleksjon, ferdighetstrening og egenarbeid.

Kursholder Siv Tonje Luneng gir en kort introduksjon til kurset:

På grunnkurset lærer deltakerne å se hvordan den helhetlige modellen Utviklingshuset kan være til hjelp i hverdagen. Den fremhever at rammene for arbeidet må stemme. Deretter gir den eksempler på hvordan hjelpere kan bidra til stabilitet og god regulering hos brukeren og seg selv. Da kan en trekke inn andre tiltak for å bygge et meningsfylt liv. Mange jobber allerede slik, intuitivt. Denne kursdagen ønsker vi å forene kunnskap, metoder og erfaring deltakerne allerede har med nyere kunnskap om hjernen, tilknytning, traumer og terapi. Viktige temaer i dette er stabiliseringsbehandling, relasjonskompetanse, regulering, brukerperspektivet, terapeutisk vekst og recovery. Deltakerne blir også kjent med kartleggingsverktøy for rus og psykisk helse og med verktøy for evaluering av behandlingen.

Modellen Utviklingshuset gjør det mulig å navigere bevisst i hvert enkelt møte med brukeren, i planlegging av oppfølging og i samhandling med andre instanser. Den gjør det lettere å velge kompetansehevingstiltak for de ansatte og den egner seg også til planlegging og forbedring av organisatoriske rammevilkår. Modellen bygger på kunnskapsbasert praksis og inkluderer anbefalinger nevnt i en rekke retningslinjer og veiledere.

Modellen Utviklingshuset danner rammen for dette fordypningskurset om stabilisering og ressursjobbing. Tidligere deltakere har ønsket å lære mer om nettopp disse temaene. Her vil vi gi deltakerne kunnskap og erfaringer med hvordan grunnleggende behov kan dekkes og ressurser kan styrkes. Sentralt står modellen Toleransevinduet og deltakerne får bli kjent med praktiske teknikker for regulering av brukernes og eget stress. Vi inviterer også til å bli mer bevisst på egen styrke, sårbarhet og egne «ømme tær». Det er mange som jobber godt med brukernes ressurser og slik fremmer mestring, mening og tilhørighet. Vi vil løfte frem gode eksempler fra praksis og vise hvordan recoveryorientering kan være nyttig. Andre temaer vi berører er stressmestring, resiliens, mindfulness, egenomsorg, utbrenthet og fysisk aktivitet.

Pris for 1 dag:     kr 750,- inkl. lunsj
Pris for 2 dager: kr 950,- inkl. lunsj begge dager

Ta kontakt med hotellet for overnatting.
http://rosfjord.no/

Publisert: 25. april 2017

Sist oppdatert: 28. februar 2018 kl. 09:34