Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Velkommen til 2 kursdager i regi av Forum for rus- og psykisk helse arbeid i Telemark! Vi ønsker at du som deltar skal bli inspirert, få ny kunnskap og møte kollegaer fra hele fylket disse dagene. I år har vi et særlig fokus på rus og avhengighet.

Forum for psykisk helse- og rusarbeid i Telemark består av representanter fra KS, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Borgestadklinikken, Sykehuset Telemark og representanter fra kommunene.

Publisert: 1. september 2019

Sist oppdatert: 18. oktober 2021 kl. 12:43