Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Etter tre timers forrykende presentasjon, sier Holte selv at “hovedbudskapet som tilhørerne kommer til å sitte igjen med er at (1) det er de brede befolkningsrettede tiltakene som teller, (2) mest får vi igjen for pengene om vi satser på de aller minste og (3) det er utenfor helsetjenestene (dvs. behandlingsapparatet) og på tvers av sektorer (helsestasjon, familie, barnehage, skole, skolehelsetjeneste, oppfølgingstjeneste, PPT, barnevern osv.) det er mest å hente”

Samme forelesning holdes to ganger for å legge til rette for at flest mulig kan delta. Deltakelse er gratis men krever påmelding.

Arne Holtes foredrag inngår i Risør kommunes arbeid med BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats).

Arrangør: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring, Risør kommune

Arne Holtes foredrag 31.10.2017

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Han er tidligere assisterende direktør, fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse i Folkehelseinstituttet og nestleder i Psykologiforbundet. I internasjonal sammenheng er han blant annet medlem av EUs ekspertgrupper på “Child Mental Health and Schools” og “Mental health in all policies” i programmet Joint Action for Mental Health. Holte har publisert 140 vitenskapelige artikler og flere titalls kronikker og debattartikler. Han er sitert 2000 ganger og har veiledet et tosifret antall doktorgrader. For tiden arbeider han med befolkningsrettete strategier for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelse i Norge; under EØS-avtalen som rådgiver for Estland, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn og Portugal; og med hvordan psykisk helse kan integreres i bistands- og utviklingspolitikken overfor fattige land. Holte ble tildelt den Store Psykologprisen 2012.

Publisert: 3. oktober 2017

Sist oppdatert: 25. oktober 2017 kl. 10:23