Laster Arrangementer
Dette kurset er avholdt.

Velkommen til Barnet og Rusen 2017!

Her samles fagfolk fra hele Norden til tre dager med faglig påfyll, inspirasjon og erfaringsutveksling. Rusproblematikk som rammer foster, barn og familier er overordnet tema for konferansen.

Tirsdag 26.09

09.30: Registrering

PLENUM

10.30: Velkommen v/Anne-Cathrine Utsigt, leder i KoRus – Sør

10.35: Musikalsk innslag v/kulturskolen

10.45: Åpning av konferansen v/Kari Kjønaas Kjos, leder av Stortingets helse- og omsorgskomité

11.00: Den følsomme hjerne og kapasiteten til psykisk utvikling til tross for oppvekst i en alkoholrammet familie v/Susan Hart, dansk barnepsykolog

12.00: PAUSE

12.15: Hva trenger vi når vi har foreldre som strever? v/ungdom fra Forandringsfabrikken

13.15: LUNSJ

14.15: Vold i hjemmet – barns strategier. Stemmer fra barn på krisesenter, v/Carolina Överlien, forsker ved Stockholms universitet og NKVTS

15.15: PAUSE/KONFERANSETORG

PARALLELLE SEMINAR 15.45-16.45

A: Susan Hart – oppfølging av pleumsforedrag
Sted: Grønne sal

B: Unge pårørende deler erfaringer og gir råd v/Forandringsfabrikken
Sted: Bankettsalen

C: Foreldreveiledning i ruspoliklinikk – erfaringer med bruk av trygghetssirkelen v/fagsjef Guro Brekke og psykologspesialist Annette Wolf El-Agroudi, Borgestadklinikken
Sted: Parksalen

16.45: PAUSE

PARALLELLE SEMINAR 17.00-18.00

A: Fastlegens rolle for å hjelpe barn og foreldre i familier med rusproblemer v/Dr. med. Frøydis Gullbrå, fastlege og kommuneoverlege i Modalen
Sted: Grønne sal

B: Når lyset knapt slipper inn. Barn berørt av foreldres rusproblemer v/Ida Billehaug, BAR, Bente M. Weimand, A-hus, Elin Kufås og Anne Faugli, Vestre Viken
Sted: Parksalen

C: Hvordan går det med ungdom som ble født av mødre med blandingsmisbruk under svangerskapet? v/Egil Nygaard, psykologspesialist og forsker, UiO
Sted: Bankettsalen

20.00: MIDDAG

Onsdag 27.09

PLENUM

9.00: God morgen v/Anne-Cathrine Utsigt, leder i KoRus – Sør

9.05: Musikalsk innslag v/musikklinja, Sandefjord VGS

9.15: Kompetansesamfunn, barndom og utenforskap v/Ivar Frønes, seniorforsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, og professor i sosiologi ved UiO

10.15: PAUSE

10.30: Barnets stemme i familier som søker hjelp v/Kirsti Haaland, familiepsykolog

11.30: PAUSE

PARALLELLE SEMINAR 11.45-12.45

A: Hvordan kan musikk være til hjelp i møte med sårbare barn? v/Marit Espelund, musiker og beredskapsmor
Sted: Grønne sal

B: Kreativt verksted: Erfaringsutveksling der du kan løfte fram egne problemstillinger v/Fred Rune Rahm, seniorrådgiver ved KoRus – Sør (NB: fortsetter etter lunsj)
Sted: Framnæs

C: «Meg i samspill» – erfaringer fra arbeid med pårørende v/Arne Kallekleiv og Lise Aarøe, Pårørendekompetanse (NB: fortsetter etter lunsj)
Sted: Bankettsalen

12.45: LUNSJ

PARALLELLE SEMINAR 13.45-14.45

A: Gravide opioidavhengige: Trappe ned eller Substitusjon? v/Yngvar Thorjussen, avdelingsoverlege, Borgestadklinikken
Sted: Grønne sal

B: Kreativt verksted: Erfaringsutveksling der du kan løfte fram egne problemstillinger v/Fred Rune Rahm, seniorrådgiver, KoRus – Sør
Sted: Framnæs

C: «Meg i samspill» – erfaringer fra arbeid med pårørende v/Arne Kallekleiv og Lise Aarøe, Pårørendekompetanse
Sted: Bankettsalen

14.45: PAUSE

PLENUM

15.15: «Ultimatum», dokumentar-teater om alkoholmisbruk i familien v/Holbæk Teater

16.30: PAUSE

16.45-17.15: Ettersnakk med Henrik Halby og Julie Halby i Holbæk Teater

20.00: MIDDAG

Torsdag 28.09

PLENUM

9.00: God morgen v/Anne-Cathrine Utsigt, leder i KoRus – Sør

9.05: Musikalsk innslag v/kulturskolen

9.15: Medfødt alkoholskade – klinisk bilde, utredning og diagnostikk v/Gro Løhaugen, PHD/nevropsykolog og Jon Skranes, professor/barnelege, Regional kompetansetjeneste for medfødte russkader

10.15: PAUSE

PARALLELLE SEMINAR 10.30-11.15

A: Tiltak i hjem og barnehage for barn med FASD v/Gro Løhaugen, PhD og nevropsykolog
Sted: Grønne sal

B: Foreldreskap og interkulturell dialog v/Vilde Reichelt, fagkonsulent, Kirkens Bymisjon
Sted: Bankettsalen

C: Gravide rusmiddelavhengige og utvikling av prenatal tilknytning i løpet av et tvangsopphold v/Siv Myra, PhD-student, SERAF
Sted: Parksalen

11.15: PAUSE/UTSKJEKKING

PARALLELLE SEMINAR 11.45-12.30

A: Økt innsats overfor rusavhengige fedre v/Jofrid Sætrevik, jordmor og Grete Kulild, helsesøster, forsterket helsestasjon i Bergen
Sted: Grønne sal

B: Fasadens ansikter. Erfaringer fra unge pårørende i Kompasset, i samtale med terapeut Mette Norman
Sted: Bankettsalen

C: Rusavhengige kvinner og foreldrerollen: Implikasjoner for praksis v/Eli Marie Wiig, PhD-student og spesialrådgiver, KoRus – Sør
Sted: Parksalen

12.30: PAUSE

PLENUM

12.45: Skyld, sorg og håp – om å leve med sår v/Paul Leer-Salvesen, teologiprofessor ved UiA

13.45: Avslutning v/Frid Hansen, Programkomiteen Barnet & Rusen

14.00: LUNSJ

Skriv ut pdf-versjon av programmet

Deltakelse uten hotell: kr 2700,-
(inkludert 3 lunsj, kaffe og pausemat)

Deltakelse med enkeltrom: kr 4 800,-
(inkludert 2 overnattinger m/frokost, 2 middag, 3 lunsj, kaffe og pausemat)

Deltakelse i delt dobbeltrom: kr 4 400,-
(inkludert 2 overnattinger m/frokost, 2 middag, 3 lunsj, kaffe og pausemat)

Ekstranatt 25. – 26. september: kr 1 230,-

Avmelding: Kan skje uten belastning innen 5. september. Avmelding i perioden 5. – 10. september belastes med kr 1 000,-. Avmelding etter den tid belastes med full konferanseavgift.

Barnet & Rusen er godkjent med:

  • 19 timer vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister
  • 19 timer som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
  • 17 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i rus- og avhengighetsmedisin
  • 20 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin

Publisert: 20. januar 2017

Sist oppdatert: 5. oktober 2017 kl. 10:42